Hogeschool Leiden

Carolien Gravestijn houdt pleidooi voor krachtig ouderschap

HET KIND 21 augustus 2015 - ‘We moeten ons meer richten op het welzijn van de ouders – grote kans dat het dan met de kinderen ook wel goed komt’, aldus Carolien Gravesteijn.

Volgens haar werken opvoedtips vaak averechts en maken we ouders veel te bezorgd.’ Saskia Heusèrr was geïntrigeerd door haar uitspraken, dook in het gedachtegoed van krachtig ouderschap en zette daar haar eigen ervaringen naast. ‘Mijn voorstellingsvermogen hield halt bij een duidelijk afgebakend eindpunt: de geboorte van onze dochter.’

‘Waar heeft een kind baat bij? Dat ouders goed in hun vel zitten’, zegt Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding, in een interview in de Volkskrant. ‘We moeten ons meer richten op het welzijn van de ouders – grote kans dat het dan met de kinderen ook wel goed komt.’

Lees het hele artikel op de website hetkind