Jong gezin - vader, moeder en baby

Ouderschapsperikelen? Vaders vragen partner, moeders checken internet

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 25 april 2016 - Elke ouder zoekt informatie over opvoeden en ouderschap. Uit onderzoek van Hogeschool Leiden blijkt dat vaders deze informatie voornamelijk bij hun partner ophalen.

Moeders zoeken vooral op internet of gaan te raden bij vriendinnen. De belangrijkste informatiebron voor mannen is hun partner. Ruim 75% van de mannen geeft aan dat zij veel informatie bij hun partner ophalen. Van de vrouwen geeft juist 70% aan dat zij geen of maar een beetje informatie via hun partner krijgen. Internet (fora, websites, social media) is voor hen de belangrijkste bron. Buren worden door zowel mannen als vrouwen nauwelijks geraadpleegd, vrienden en andere ouders zijn juist wel een belangrijke bron.

Lees meer over ouderschap op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin