Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Impressie lezing ‘Aandacht voor ouderschap’

NEDERLANDS CENTRUM JEUGDGEZONDHEID 10 mei 2017 - De lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' stond woensdag 10 mei 2017 in het kader van ‘Aandacht voor Ouderschap’.

Het thema werd belicht vanuit het perspectief van de wetenschap, de professional en een ouder. Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, was dagvoorzitter.

 “Ouderschap, daar heb je geen handleiding voor gekregen. En dat terwijl je lesgeeft op misschien wel de moeilijkste school ter wereld.” Met deze woorden opende Ivakic de bijeenkomst. “Als NCJ willen we dat alle ouders kunnen rekenen op deskundige, betrouwbare en onafhankelijke vakmannen en -vrouwen die een gesprekspartner zijn en een steun in de rug wanneer nodig. Waarom en hoe? Daar gaan we het vandaag over hebben.”

Lees de hele impressie op de website van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)