Balans

Oudergerichte Kijk voor professionals

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding heeft een Levensvaardighedenlijst ontwikkeld voor Ouders ( LvO). Deze lijst geeft inzicht in algemene vaardigheden van ouders. Het instrument is bedoeld om in gesprek te gaan met ouders over hun ouderschap en ondersteuningsbehoeften.

Voor ouders is het van groot belang dat de LvO op juiste wijze wordt ingezet, zodat bijgedragen wordt aan het versterken van ouders en hun kinderen. Dit komt niet alleen de ouder zelf, maar ook de ontwikkelingen en het welzijn van hun kinderen ten goede. 

Inhoud van de workshop

Het lectoraat organiseert een workshop voor professionals die met de LvO (gaan) werken. Na afloop ontvangt u een digitale en papieren versie van de handleiding en vragenlijst en een licentie voor het gebruik van de LvO.

Deze workshop biedt u handvatten om:

  • te achterhalen hoe ouders hun ouderschap beleven en welke levensvaardigheden zij hierbij (willen) inzetten;
  • op een oudergerichte manier verdiepende vragen te stellen en ‘naast de ouder te staan’;
  • de levensvaardigheden van ouders op oudergerichte wijze versterken.