Opleiding Communicatie

Reacties werkveld Communicatie

Dit zeggen bedrijven over studenten van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden:

Kinderpostzegels Lilian Visscher, Hoofd Marketing en Communicatie

"Stichting Kinderpostzegels biedt stageplaatsen aan stagiairs van de verschillende disciplines van Hogeschool Leiden. Op dit moment hebben we een stagiair van de opleiding Communicatie. Eerder hebben we meerdere stagiairs kunnen inzetten van de opleiding Commerciële Economie. Deze stages verlopen voor beide kanten erg prettig. De stagiairs zijn echte doeners en krijgen vanuit de hogeschool voldoende bagage mee zodat ze binnen onze organisatie goed inzetbaar zijn."
kinderpostzegels.nl

Beurs van Berlage Michiel van Lindenbergh, Commercieel Manager

"Een student van de opleiding Communicatie loopt binnen onze organisatie een meewerkstage. Het takenpakket van de stagiair is vergelijkbaar met dat van de Junior Account Manager binnen onze organisatie. Uiteraard is de stagiair werkzaam onder begeleiding van een Account Manager, maar dit takenpakket houdt wel in dat er direct contact plaatsvindt met klanten. Een verantwoordelijke klus, hier hebben wij vertrouwen in en dit verloopt tot nu toe naar tevredenheid."
beursvanberlage.com

AMREF Flying Doctors Taika van der Harst, Communicatie en Fondsenwerving

"Elk jaar bieden we een student de mogelijkheid om een half jaar lang stage te komen lopen bij ons en mee te werken aan het project Wandelen voor Water. Dat is een actie die we samen met een aantal andere organisaties elk jaar op basisscholen in Nederland organiseren. Rond Wereldwaterdag, elk jaar in maart, lopen de kinderen een route van zes kilometer met zes liter water in een rugzakje, waarmee ze met elkaar geld inzamelen voor veilig drinkwater in Afrika. Dit project kunnen we niet uitvoeren zonder de ondersteuning van een stagiair. De stage is zeer uitvoerend en in een periode van een half jaar moet veel opgepakt worden. Wij zijn er dan ook erg mee geholpen als een stagiair hier vol op ingezet kan worden. Dit vergt uiteraard goede begeleiding van onze kant, maar het scheelt ons uiteindelijk veel tijd. Kortom, we bieden een mooie opdracht met een begin en een einde. Vandaar ook dat de stageperiode langer is dan de officiële periode van drie maanden. Dit is voor ons noodzakelijk en voor studenten leerzamer omdat dan de complete campagneperiode wordt meemaakt."
amref.nl

Duinrell Sanne de Jong, Online marketing & communicatie

"Op onze afdeling Marketing & Communicatie heeft een student Communicatie van Hogeschool Leiden een meewerkstage gelopen. In dit geval hield zij zich bezig met allerhande ondersteunende werkzaamheden zoals het coördineren van het drukwerk, het onderhouden van de website en het organiseren van marketingacties. Wij vinden het aan ons als stagebedrijf de taak om intensieve begeleiding te bieden door dagelijks contactmomenten te creëren en regelmatig met elkaar te overleggen. Hoewel wij goed merken dat algemene werkervaring kan ontbreken vinden wij een stagiair een waardevolle aanvulling voor de afdeling."
duinrell.nl

Create2send Johan van Asperen Vervenne, Eigenaar

"Een student van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden is binnen onze organisatie aan de slag gegaan met zoekmachinemarketing. Deze vorm van online marketing is zeer goed meetbaar en dus ook het directe resultaat van het werk van de stagiair. De student kan heel precies zien wat het effect is van zijn werk. Om dit resultaat te bereiken is wel de nodige kennis van online marketing noodzakelijk. Deze specifieke vakkennis brengen wij hem bij. En aan het einde van zijn stage heeft hij het voordeel dat hij zich onderscheidt van de andere studenten door zijn kennis op dit vakgebied."
create2send.com

ADO Den Haag Nathalie Nuiten, Persvoorlichter en medewerker Communicatie

"Op onze -voorheen onderbezette- afdeling Communicatie hebben we twee studenten Communicatie van Hogeschool Leiden gehad. Zij hielden zich meer dan fulltime bezig met perscontacten, schrijven van teksten voor de website, het maken van eigen media en het begeleiden van interviews met de spelers van ADO Den Haag. De eerste twee maanden vergt dit intensieve begeleiding, maar de laatste drie maanden levert dit onze afdeling ook zeker veel op. Uiteraard blijven we de laatste maanden ook intensief begeleiden en zijn zij misschien officieel geen volwaardige medewerkers, maar stagiairs spelen zeker een belangrijk rol op onze afdeling."
adodenhaag.nl

StepStone Mirjam Aardoom, Marketing Manager

"De afgelopen periode draaide een stagiair van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden mee op de afdeling Marketing van StepStone. Dit beviel erg goed en op korte termijn neemt een nieuwe stagiair van dezelfde opleiding dit over. Op onze afdeling zijn stagiairs heel divers bezig. Ze schrijven persberichten, houden zich bezig met het PR-beleid, de social media, de website en schrijven teksten voor folders en brochures. Uiteraard mis je een stukje slag tussen praktijk en school, maar dat is niet vreemd. Zij hebben op gebruikersniveau weer veel kennis op het gebied van social media en hun adaptieniveau is erg hoog. Om deze kennis vervolgens om te zetten in commerciële kansen voor onze organisatie blijft voor de studenten lastig, maar zij zijn erg flexibel en pakken zaken snel op. Tot op heden zijn wij dan ook erg tevreden over de stagiairs van Hogeschool Leiden."
stepstone.nl

Interreps B.V. Lydia Haverman, Tourism and Hotel marketing consultant

"Wij zetten al 20 jaar stagiairs in omdat wij waarde hechten aan vernieuwing en het belangrijk vinden bij te blijven. Een extra paar handjes is uiteraard ook welkom. Ook is het voor onze organisatie interessant stagiairs te blijven volgen en wellicht in de toekomst, als er zich een vacature voordoet, hiervoor te benaderen. Wij hebben van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden een student die zich onder andere bezighoudt met het schrijven van persberichten en andere uitingen bedoeld voor publicatie en het up-to-date houden van de persdatabase. Wij stellen wel de eis dat een stagiair minimaal vijf maanden meedraait want het bedrijf is tamelijk gecompliceerd en heeft vele aspecten waar een stagiair tijd voor nodig heeft, om die allemaal te leren kennen. Die vijf maanden zijn dus echt nuttig en nodig voor beide partijen."
 

Leiden Marketing Rosalie Keizer, Contentmanager

"Van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden werkte een stagiair twintig weken bij ons op de afdeling Communicatie. Ze hielp mee met het beheer van onze website, het schrijven van teksten voor de website, het schrijven van persberichten en de social media. Dit ging goed en er was vanuit ons weinig begeleiding nodig. Teksten werden door de stagiair geredigeerd en ik hoefde alleen nog maar de hoofdredactie te doen. Twintig weken een goede stagiair die meewerkt; het levert onze organisatie zeker wat op."
leiden.nl

Kronenburg Promotie & Begeleiding Ingrid Vermeeren, Manager Den Haag

"Wij houden ons dagelijks bezig met het selecteren van mensen voor ondersteunende functies in de evenementenbranche. Dit kunnen lange en korte projecten zijn, maar altijd is de dynamiek en afwisseling terug te vinden. Geen dag is bij ons hetzelfde. Wij zijn van mening dat er in elke organisatie valt te leren en er ook in elke organisatie een deel communicatie aanwezig is. Wij merkten bij de vorige stagiair -zij was van de opleiding Communicatie- dat in de basis de kennis voldoende is om binnen onze organisatie goed te kunnen functioneren. Belangrijker is dat deze branche je aanspreekt, maar je kunt binnen onze organisatie altijd een mooie bijdrage leveren en wij steken de stage dan ook op een hoog niveau in."
kronenburg.nl

Gemeente Voorschoten Saskia Willems, Communicatieadviseur

"Wat een stagiair voor onze organisatie kan betekenen, hangt grotendeels van de student zelf af. Als hij of zij goed presteert biedt onze organisatie de mogelijkheden om brede ervaring op te doen. Zo schreef de laatste stagiair twee communicatieplannen en werkte ze mee aan een campagne. Dit is voor de stagiair uiterst waardevol omdat zij zo met extra werkervaring het beroepenveld in gaat. Tijdens de stage bieden wij intensieve begeleiding door de stagiair goed in de gaten te houden, te spiegelen en uitgebreide feedback te geven na een opdracht."
voorschoten.nl

Zeilen Cees van Dijk, Hoofdredacteur

"Wij hebben een stagiair van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden bij ons mee laten draaien. Dit beviel dusdanig goed dat hij inmiddels bij ons in vaste dienst is. Tijdens zijn stage verrichtte hij redactionele werkzaamheden, deed hij onderzoek naar verbreding van de doelgroep van ons tijdschrift Zeilen. Het succes van zijn stage kwam mede door zijn kennis, maar voornamelijk door zijn houding, ontwikkeling en persoonlijke belangstelling voor het onderwerp. Deze combinatie pakte voor ons - en voor hem - goed uit." 
zeilen.nl

Clear Channel Hillenaar Mike Leegwater, Projectleider

"Wij hebben meerdere stagiairs van de opleiding Communicatie bij ons een stage laten lopen. Elke editie van het wintercircusproject werkt er een nieuwe stagiair met ons mee. Zij houden zich bezig met marketing, PR en het organiseren van dit event. Het zijn enthousiaste en gedreven studenten en ze werken volledig mee. Aan het begin van de stageperiode steken we veel tijd in ze, maar dat is begrijpelijk. En dit levert ons bedrijf uiteindelijk ook het meeste op."
clearchannel.nl

LoliesART Anne-Katrien Ausems

"Via het project ComOn ben ik in zee gegaan met de studenten die het bedrijf Brand Refresh hebben opgericht. Ik ben enorm blij met de resultaten die zijn opgeleverd. De studenten hebben onder andere een huisstijlboek gemaakt met daarin een logo en dergelijke, en zij hebben uitgebreid klantenonderzoek gedaan. Ook is de volledig nieuwe website recent gelanceerd. De samenwerking verloopt heel prettig. Kortom: ik ben heel tevreden."
loliesart.nl