Aan het werk achter de laptop

Toegepaste Psychologie in het kort

In de opleiding staat beroepsuitoefening centraal. De student leert observeren, beoordelen en beïnvloeden. Ook maakt de student een studie van gedrag en beleving van mensen: hoe functioneert iemand in zijn maatschappelijke rol, of in andere rollen? Hoe communiceert iemand met andere mensen? Is iemand zich bewust van zijn eigen gedrag, neemt degene verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag? Studenten leren om te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van een ander. Daarnaast leren zij door te vragen en 'tussen de regels door te lezen'. In het geval dat een student in opdracht een onderzoek, een opdracht, een training of een project uitvoert, zal de student met de opdrachtgever zorgvuldig nagaan welk probleem of welke vraagstelling geanalyseerd, opgelost of aangepakt dient te worden. De student bekijkt eerst met de opdrachtgever waaraan werkelijk behoefte is en stemt daarop het aanbod af.

Hoe kunt u een toegepast psycholoog inzetten?

Waarom doen mensen wat ze doen en hoe is hun gedrag beïnvloedbaar? Toegepast psychologen werken met deze vragen in de praktijk. Een toegepast psycholoog vervult uiteenlopende functies op hbo-niveau binnen het kennisdomein van de psychologie. Een toegepast psycholoog is een begeleider en ondersteuner die vanuit zijn vakgebied mensen helpt hun mentale conditie op peil te houden of om problemen te voorkomen of aan te pakken. Toegepaste Psychologie is geen klinische psychologie. De toegepast psycholoog richt zich op de gezonde mens, werkt praktijkgericht en stelt de praktische toepassing van psychologische theorieën centraal. Dat kan in het bedrijfsleven, bij maatschappelijke organisaties of bij de overheid. Voorbeelden zijn de GGD, schooladviesdiensten, arbodiensten, relatiebemiddelingsbureaus of mediamarktbureaus. Een toegepast psycholoog werkt in uw organisatie nauw samen met andere deskundigen. Bijvoorbeeld met wetenschappelijk psychologen, pedagogen, personeelswerkers, beleidsmakers, leerkrachten of communicatiemedewerkers.

Uitgebreide informatie over de opleiding Toegepaste Psychologie vindt u op  de website van Toegepaste Psychologie.