Veel studenten aanwezig

Buitenlandstage Toegepaste Psychologie

Het bureau Internationalisering van Hogeschool Leiden geeft informatie over stage lopen in het buitenland (zoals informatie over beurzen, verzekeringen en nog veel meer handige tips).

Toelatingseisen

Voor een buitenlandse stage gelden dezelfde toelatingseisen en criteria als die voor een stage in Nederland, alleen de begeleiding van de stage vanuit Hogeschool Leiden wordt anders vormgegeven in verband met de afstand.

Coƶrdinator internationale stages is Kathelijn van Stiphout, e: stiphout.van.k@hsleiden.nl.