Voorkant Hogeschool Leiden

Samenwerken met de Faculteit Gezondheidszorg

Studenten van Hogeschool Leiden voeren elk jaar honderden praktijkgerichte onderzoeken uit. Werkt u bij een organisatie op het gebied van zorg en wilt u een praktisch probleem binnen uw instelling laten onderzoeken en analyseren door onze studenten? Het is mogelijk om een onderzoeksproject op te starten binnen de domeinen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Kunstzinnige Therapie en Advanced Nursing Practice. Ook staan onze zorgopleidingen open voor opdrachten met een interprofessioneel karakter; het praktijkgericht onderzoek wordt dan uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. In beide gevallen krijgen u en de studenten ondersteuning vanuit onze opleidingen en lectoraten bij het gehele onderzoeksproces.

Wilt u een aanvraag indienen? Maak gebruik van onderstaand formulier.

* NB: doorlooptijd van een project is regulier 20 weken, waarvan ongeveer tijdens 15 weken effectief onderzoek plaatsvindt. Bij langere looptijd kunnen mogelijk meerdere groepen na elkaar aan een project werken.