Opleiding tot verpleegkundige

Samenwerken met de Faculteit Gezondheidszorg

Voor de gezondheidszorgopleidingen en lectoraten van Hogeschool Leiden is goede samenwerking met zorggerelateerde instellingen, gemeenten of instanties onontbeerlijk.

Beroepsonderwijs staat centraal

In het beroepsonderwijs staan de (toekomstige) behoeften van de beroepspraktijk centraal. Mede dankzij het werkveld kunnen studenten werken aan realistische en relevante opdrachten en worden op die manier opgeleid tot startbekwame professionals.

Stages Faculteit Gezondheidszorg

Het is daarnaast mogelijk om studenten van zorgopleidingen van Hogeschool Leiden een stage bij uw organisatie aan te bieden. In het eerste tot en met het vierde studiejaar lopen studenten stage om klinische ervaring op te doen als hulpverlener. Meer informatie over het aanbieden van zorgstages aan Hogeschool Leiden bij de opleidingen Kunstzinnige Therapie, Verpleegkunde en Fysiotherapie.

Praktijkgerichte onderzoeksvragen indienen Projectloket Zorg

Studenten van Hogeschool Leiden voeren elk jaar honderden praktijkgerichte onderzoeken uit. Werkt u bij een organisatie op het gebied van zorg en wilt u een praktisch probleem binnen uw instelling laten onderzoeken en analyseren door onze studenten? Het is mogelijk om een onderzoeksproject op te starten binnen de domeinen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Kunstzinnige Therapie en Advanced Nursing Practice. Ook staan onze zorgopleidingen open voor opdrachten met een interprofessioneel karakter; het praktijkgericht onderzoek wordt dan uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. In beide gevallen krijgen u en de studenten ondersteuning vanuit onze opleidingen en lectoraten bij het gehele onderzoeksproces.

Wilt u een aanvraag indienen? Maak dan gebruik van het  aanvraagformulier.

Houdt u rekening met een periode van 14 dagen voor terugkoppeling over uw project/opdracht. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze sturen aan  zorg.projecten@hsleiden.nl