Bespreking opleiding tot verpleegkundige

Lectoraten

De lectoren Eigen Regie en Antroposofische Gezondheidszorg en hun kenniskringen doen op verzoek onderzoeken en advisering binnen hun thema's en vertalen de resultaten door naar de beroepspraktijk. Zij hebben de rol van kennismakelaar en aanjager van innovatie.

U kunt uw verzoek en/of opdracht voor onderstaande lectoraten indienen:

Lectoraat Eigen Regie
Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg