Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige

In de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden staan de (toekomstige) behoeften van de beroepspraktijk centraal. Samen met het werkveld leiden wij studenten op tot startbekwame professionals. Voor studenten is het van belang dat zij kunnen werken aan realistische en relevante competenties. Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden. Daarom lopen studenten vanaf het eerste jaar stage.

Voordelen van stagiaires voor beroepspraktijk

Ook instellingen die stageplaatsen aanbieden halen winst uit de contacten met het onderwijs. Natuurlijk kost de begeleiding tijd, maar de voordelen zijn legio; kennis en ervaring delen met een aanstaande collega is een uitdaging. Om de coachende competenties binnen uw praktijk of instelling aan te scherpen, biedt de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden drie keer per jaar scholingsbijeenkomsten. Iedere instelling heeft een contactdocent die het aanspreekpunt vormt vanuit Hogeschool Leiden. En is de stagiair goed bevallen? Dan heeft u er een mogelijke werknemer bij.

Authentieke beroepspraktijken MGZ, GGZ en AGZ

Om eerste, tweedejaarsstudenten de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen, zoekt de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden authentieke beroepspraktijken in:

  • Maatschappelijke gezondheidszorg instellingen (MGZ);
  • Geestelijke gezondheidszorg instellingen (GGZ);
  • Algemene gezondheidszorg instellingen (AGZ).

Bij een eerste- of tweedejaarsstage is de student 10 weken lang, 4 dagen per week aanwezig op het stageadres. Hij of zij neemt actief deel aan het dagelijkse werk in de instelling. Onder begeleiding van een verpleegkundige ontwikkelt de student zicht als zorgverlener, gezondheidsbevorderaar, reflectieve professional en communicator in laag- tot middel- en complexe zorgsituaties.

Individuele stages verpleegkundestudenten

Een stageplaats moet voldoen aan een aantal eisen. Instellingen moeten beschikken over voldoende leermogelijkheden, rolmodellen en begeleiding op hbo-niveau en een positief leerklimaat. Met instellingen waarmee samenwerking nieuw is, voert de coördinator praktijkleren een verkennend gesprek.

Leerwerkplaatsen, groep studenten verantwoordelijkheid voor zorgvragers

Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden kent ook groepsgerichte stageplaatsen waarbij minimaal 7 studenten worden geplaatst. Deze stageplaatsen worden leerwerkplaatsen of learning community's genoemd. In deze krachtige leerarrangementen leren de studenten met een groep verantwoordelijkheid dragen voor een aantal zorgvragers. Natuurlijk vindt dit plaats onder supervisie van enthousiaste getrainde hbo-opgeleide verpleegkundigen die tevens functioneren als rolmodel. De docentbegeleider verzorgt het onderwijs op locatie.

Contact met stagebureau verpleegkunde

Het contact verloopt via het stagebureau. Het stagebureau werkt vanaf april 2014 met het digitale stagesysteem b3net. Hierin worden vraag en aanbod geplaatst.

Heeft u interesse in leerwerkplaatsen? Neemt u dan contact op met Tjitra Badaltjawdharie, coƶrdinator praktijkleren via (06) 39113945.
Het stagebureau is bereikbaar via stage.verpleegkunde@hsleiden.nl

Projectloket Zorg

Studenten van Hogeschool Leiden voeren elk jaar honderden praktijkgerichte onderzoeken uit. Werkt u bij een organisatie op het gebied van zorg en wilt u een praktisch probleem binnen uw instelling laten onderzoeken en analyseren door onze studenten? Het is mogelijk om een onderzoeksproject op te starten binnen de domeinen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Kunstzinnige Therapie en Advanced Nursing Practice. Ook staan onze zorgopleidingen open voor opdrachten met een interprofessioneel karakter; het praktijkgericht onderzoek wordt dan uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. In beide gevallen krijgen u en de studenten ondersteuning vanuit onze opleidingen en lectoraten bij het gehele onderzoeksproces.

Meer informatie over Projectloket Zorg