Opleiding tot fysiotherapeut

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden zoekt fysiotherapiepraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra of andere bijzondere instellingen die tweede-, derde- en vierdejaars studenten de mogelijkheid willen geven om praktijkervaring op te doen.

Voorwaarden voor een stageplaats

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een stageplaats moet voldoen. Bijvoorbeeld dat de student boventallig is op het stageadres. Verder is de begeleiding in handen van een bevoegd fysiotherapeut en vindt een wekelijks evaluatiemoment plaats. Een stagedocent ondersteunt de student vanuit de opleiding en bezoekt het stageadres tenminste eenmaal of meer indien noodzakelijk.

Nieuwe stageplaatsen Fysiotherapie gezocht

Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel van de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden. Daarom lopen hun studenten vanaf het tweede jaar stage. Maar ook praktijken en instellingen die stageplaatsen en/of opdrachten aanbieden halen winst uit de contacten met het onderwijs. Natuurlijk kost de begeleiding tijd, maar de voordelen zijn legio. Kennis en ervaring delen met een aanstaande collega is een uitdaging. Om de coachende competenties binnen uw praktijk of instelling aan te scherpen, biedt Hogeschool Leiden intervisiebijeenkomsten of een cursus stagebegeleiding. En is de stagiair goed bevallen? Dan heeft u er een mogelijke waarnemer bij.

Junior- en seniorstages

Bij een juniorstage is de student 10 weken lang twee dagdelen (8 uur) per week aanwezig op het stageadres. De student neemt actief deel aan het dagelijkse werk in de praktijk of instelling. Onder begeleiding van een fysiotherapeut worden verschillende handelingen uitgevoerd en zorg gedragen voor een aantal administratieve taken. Een student loopt twee juniorstages in het tweede jaar.

De twee seniorstages vinden plaats in de laatste twee jaar van de opleiding. Gedurende een semester (20 weken) loopt de student minimaal 24 uur per week stage. Naast aandacht voor administratie, beheer en verdieping in de zorg, krijgt de student ruimte voor zelfstandige patiëntencontacten.

Voorafgaand aan de stage bereidt de student zich voor op de specifieke problematiek van de praktijk of instelling. Hiertoe heeft de student een begingesprek op de praktijk of in de instelling waar de stage gelopen gaat worden. Uiteraard biedt de opleiding de studenten ondersteuning tijdens hun stages.

Praktijkloket Gezondheidszorg

Heeft u een stageopdracht of onderzoeksopdracht voor studenten van een zorgopleiding, of een multidisciplinaire onderzoeksopdracht voor studenten? Dien uw aanvraag dan in via het Praktijkloket Gezondheidszorg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van samenwerking met Hogeschool Leiden? Neem dan contact op met: