Studenten druk bezig in het laboratorium

Stagementoren

Uitgebreide informatie over stage en afstudeeropdracht is te vinden in de betreffende modulewijzers, die u door de stagiair(e) te zijner tijd ter hand zullen worden gesteld.

De mentoren onderhouden de contacten met de stageverlenende instellingen en zullen als regel voor zowel stage als afstudeeropdracht eenmaal op bezoek komen om organisatorische zaken door te nemen en om over het functioneren van de stagiair(e) te praten. Zowel bij stage als afstudeeropdracht wordt de begeleider van het stageverlenende laboratorium bij de beoordeling betrokken.

 

Begeleiding

Tijdens het vierde studiejaar worden de studenten vanuit de school begeleid door mentoren.De specialisatiementoren van het HLO houden het overzicht over de stage- en/of afstudeeropdrachten

De specialisatiementoren voor de opleiding Chemie zijn:

Naam mentor Telefoon E-mail Specialisatie
dr. Andre van Roon 071 5188 252 roon.van.a@hsleiden.nl chemische analyse
drs. Gerlof Kruidhof 071 5188 698 kruidhof.g@hsleiden.nl organische synthese
 

De specialisatiementoren voor de opleiding B&M zijn:

Naam mentor Telefoon E-mail Specialisatie
dr. Paul Janknegt 071 5188 171 janknegt.p@hsleiden.nl microbiologie
dr. Ivo Horn 071 5188 426 horn.i@hsleiden.nl moleculaire biologie
dr. Maarten Morsink 071 5188 284 morsink.m@hsleiden.nl dierexperimenteel onderzoek
Thea Tadema 071 5188 312 tadema.t@hsleiden.nl cytohistopathologie
dr. Tom Smeets 071 5188 134 smeets.t@hsleiden.nl Laboratorium geneeskunde