Studenten bezig in het Laboratorium

Stagecriteria Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie

Criteria goedkeuring stageplaats:

  • tenminste een deel van het stagewerk dient laboratoriumwerk in te houden;
  • het laboratoriumwerk is representatief voor het werkveld en op hbo-niveau;
  • op het laboratorium dient een aantal verschillende technieken uitgevoerd te (kunnen) worden;
  • de stage dient normaal gesproken tenminste 70 werkdagen te omvatten;
  • op het laboratorium is goede begeleiding gegarandeerd (zie ook hoofdstuk 6);
  • de stagiair(e) wordt de gelegenheid geboden inzicht te krijgen in de organisatie van het laboratorium en van het bedrijf c.q. de instelling;
  • de stagiair(e) krijgt de gelegenheid om, op door de school gewenste momenten, op school aanwezig te zijn voor verplichte activiteiten zoals: tentamens, voordrachten voor jongerejaars studenten en terugkoppeling naar de onderwijsinstelling;
  • de stagiair(e) krijgt de gelegenheid een verslag te schrijven over het laboratorium en de organisatie, over het uitgevoerde werk, en over de veiligheidsmaatregelen op het laboratorium.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: