Hogeschool Leiden

Portaal Praktijkleren Verpleegkunde | voor begeleiders in de praktijk

Alle studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige volgen gedurende hun opleiding verschillende praktijkleerperiodes. Ben jij stagecoördinator, werk- of praktijkbegeleider? Op deze pagina vind je alle praktische informatie die je nodig hebt om een (duaal)student Verpleegkunde van Hogeschool Leiden optimaal te begeleiden.

Nieuws en mededelingen

Update 8 november 2022

  1. Wijziging eerste contactpersoon Oriëntatiestage – Jaar 1: Vanaf heden is Karin Klein, [email protected], de eerste contactpersoon voor vragen en eventuele knelpunten tijdens deze stageperiode. Zie ‘Handleiding Oriëntatiestage praktijkleren 1 2022-2023’ hieronder.
  2. Vacatures voor duaal studeren: Heeft u al een vacature beschikbaar voor studiejaar 2023-2024? Mail de vacature dan naar [email protected]. Graag hierbij duidelijk vermelden voor welke doelgroep studenten deze vacature bestemd is. 
    Wij mailen deze vacature aan de studenten en plaatsen de vacature op het digitaal portaal van studenten. 
  3. Databevestiging plaatsingen door Stagebureau: Het Stagebureau stuurt maximaal 4 weken voor aanvang van de Praktijk Leren Periode de bevestiging naar de instelling. Download het overzicht ( pdf, 61 KB ) met data wanneer je als instelling de bevestiging uiterlijk kan verwachten. 
  4. Prijs scriptie: Britt (21 jaar) wint prijs scriptie Palliatieve zorg. Lees het verhaal van Britt
  5. Opleiding tot Praktijkopleider: Interesse in deze opleiding? Lees de informatie.

Optimaal leren in de praktijk

Om je zo optimaal mogelijk te faciliteren vind je hieronder algemene informatie over praktijkleren. Per opleidingsvariant (voltijd, doorstroom en deeltijd) vind je hieronder de handleidingen met de stageopdrachten inclusief feedback-/beoordelingsformulieren, aanvullende informatie over het onderwijs- en praktijkleerprogramma en activiteitenoverzicht. In de kolom aan de rechterkant vind je een directe link naar het stagebureau en de informatie over duaal studeren bij Hogeschool Leiden.

Hogeschool Leiden

Activiteiten

Regelmatig biedt de opleiding workshops aan en zijn er vergaderingen waar je als stage-/praktijkbegeleider aan kunt deelnemen. Hieronder vind je een overzicht van 2022-2023 om in de diverse agenda's te noteren. Wijze van uitnodigen, opgave en toelichting volgt.

Datum Activiteit Locatie

Dinsdag 6 december 2022

Dinsdag 7 maart 2023

Dinsdag 23 mei 2023

Werkveldoverleg van 09.30 11.30 uur:
Vergadering voor stagecoördinatoren, praktijkopleiders, opleidingsadviseurs o.l.v. coördinator Bureau Praktijkleren

Uitnodiging en Teamslink volgt ruim voorafgaand aan de vergadering

Hybride: Lokaal Hogeschool Leiden en tevens Online (Microsoft Teams)
Maandag 14 november 2022

Oriëntatiemarkt van 13.00 – 16.00 uur:
Presentatie instellingen aan studenten

Informatie met aanmeldingsformulier aan de instellingen is via de mail op 6 oktober aan de primaire contactpersonen van de instellingen gestuurd.

Aanmelding mogelijk tot 31 oktober via E: [email protected].

Bevestiging deelname met praktische informatie volgt hierna z.s.m.

Hogeschool Leiden

Adres: Zernikedreef 11

Donderdag 17 november 2022

Donderdag 9 februari 2023

Donderdag 8 juni 2023

Beleidsoverleg van 15.00 – 17.00 uur:
Vergadering voor opleidingsmanagers van de instellingen o.l.v. opleidingsmanager HL-Verpleegkunde

Uitnodiging en Teamslink volgt ruim voorafgaand aan de vergadering

Online (Microsoft Teams)
  Scholingsaanbod 2022-2023
Overzicht workshops voor werkbegeleiders en praktijkopleiders volgt medio november. 
Hybride: Lokaal Hogeschool Leiden en tevens Online (Microsoft Teams)

Algemene informatie praktijkleren

De Informatiegids Praktijkleren omvat de algemene informatie met betrekking tot de inhoud, opzet en regelgeving omtrent het leren in de praktijk. Deze informatie geldt voor alle opleidingsvarianten (voltijd, duaal, deeltijd) en voor alle praktijkleerperiodes.

Informatie praktijkleren 4-jarige opleiding (voltijd)

Tijdens de 4-jarige opleiding hebben de studenten ieder jaar een praktijkleerperiode (PLP) met de daarbij behorende competentie ontwikkeling vertaalt naar de diverse stageopdrachten. Voltijdstudenten (stagiaires) en duaalstudenten (vanaf jaar 3) volgen hetzelfde onderwijsprogramma op school en hebben dezelfde opdrachten per praktijkleerperiode. 

Bekijk de handleiding per studiejaar (voltijd/duaal):

Overige relevante informatie:

Opleidingsspecifieke minoren:

De minor 'Verpleegkundige Vervolgopleidingen' bestaat uit een onderwijsprogramma dat wordt verzorgd door de afdeling Educatie Zorgsector van het LUMC of de Amstelacademie (VU) in afstemming met de opleiding. Daarnaast werkt of loopt de student stage op een specialistische afdeling in een ziekenhuis en voert daar opdrachten uit. 

Een opleidingsspecifieke minor heeft een omvang van 30 studiepunten.

Informatie praktijkleren doorstroomopleidingen (3)

1. Tijdens de 2,5-jaar durende doorstroomopleiding na een afgeronde mbo-v opleiding hebben de studenten ieder jaar een praktijkleerperiode (PLP) met de daarbij behorende competentie ontwikkeling vertaalt naar de diverse stageopdrachten. 

Bekijk de handleiding per studiejaar:

Overige relevante informatie:

2. Tijdens de twee jaar durende doorstroomopleiding voor verpleegkundigen met een afgeronde vervolgopleiding (CZO-geregistreerd) volgen de studenten ieder jaar een praktijkleerperiode (PLP) met de daarbij behorende competentie-ontwikkeling vertaalt naar de diverse stageopdrachten. 

Bekijk de handleiding per studiejaar:

Overige relevante informatie:

3. Nieuw start in jaar 2022/2023 de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd voor sociaal werkers. Tijdens de twee jaar durende doorstroomopleiding voor studenten met een afgeronde bachelor opleiding Sociaal Werk (profiel zorg) volgen deze studenten ieder jaar een praktijkleerperiode (PLP) met daarbij behorende competentie-ontwikkeling vertaalt naar diverse stageopdrachten. 

Bekijk de handleiding per studiejaar:

Overige relevante informatie

Informatie praktijkleren deeltijdopleiding (duaal)

Nieuw gestart in jaar 2021 is de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd (niveau 6).

Overige relevante informatie:

Werkveldscholing

Meerdere keren per jaar organiseert de opleiding scholings-/inspiratiebijeenkomsten voor stagebegeleiders. Zie activiteitenoverzicht.

Materiaal 2022-2023

Materiaal 2021-2022

Werkveldscholing 'Klinisch redeneren' op 19 mei 2022

Werkveldscholing 'It takes two to tango': oplossingsgericht coachen op 19 mei 2022

Werkveldscholing 'Zet je student in haar/zijn kracht!' op 11 november 2021:

Het Centrum voor Bij- en Nascholing (CBNV)

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) van Hogeschool Leiden biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan, die inspelen op actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Daarnaast verzorgt het CBNV de Opleiding tot Praktijkopleider (OPO). Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen jouw organisatie. Meer weten? Mail naar [email protected].

Meer weten?

Heb je vragen of mis je informatie met betrekking tot praktijkleren? Neem dan contact op met het stagebureau via [email protected].

Sociaal werker in gesprek met cliënt