Kijken naar de waarden in het Laboratorium

Hoger Laboratorium Onderwijs

De afdeling Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO)

De HLO bevat de volgende opleidingen:

Stage en afstudeeropdracht

Het vierde jaar wordt besteed aan stage en afstudeeropdracht, beide met een duur van ca vier maanden.
Stage en afstudeeropdracht hebben verschillende doelen. In de stage gaat het vooral om het kennismaken met het beroep en de beroepsspecifieke vaardigheden, terwijl het in de afstudeeropdracht gaat om het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksproject. Elk wordt apart beoordeeld volgens vastgestelde criteria. Door de verschillende doelen kunnen stage en afstudeeropdracht plaatsvinden binnen twee verschillende laboratoria of instellingen. Een goede gelegenheid voor de student om twee werkplekken mee te maken! Bij de diagnostische richtingen binnen B&M komt dit regelmatig voor. Stage en afstudeeropdracht kunnen ook aansluitend bij dezelfde instelling plaatsvinden; dan zijn er twee aparte beoordelingen aan de hand van twee afzonderlijke verslagen (stage en afstudeeropdracht). In het vierde jaar zijn er voor de student, naast de stage, een aantal terugkommiddagen (meestal op vrijdagmiddag). De terugkommiddagen worden gebruikt voor de terugkoppeling van stage-ervaringen, voor informatie, uitwisseling en begeleiding.

Aanvang stages

De stages vangen als regel op 1 september aan. Studenten, die volgens de Onderwijs- en examenregeling toelaatbaar zijn tot de stage kunnen dan de stage beginnen. Studenten met studieachterstand kunnen op een ander moment beginnen, mits zij dan aan de toelatingseisen hebben voldaan.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het secretariaat HLO: 071 5188 752.

Stage en/of afstudeeropdracht aanmelden

Beide formulieren kunt u ingevuld mailen naar Sandya Lachmansingh

Meer informatie

Stagecriteria Hoger Laboratorium Onderwijs

Criteria afstudeeropdracht Hoger Laboratorium Onderwijs

Stagementoren

Criteria for Foreign Traineeship

Taken van de externe stage- en afstudeerbegeleiders