Leiden Bio Science Park

Life Science

Investeringsgebied Hogeschool Leiden

Life Sciences is een regionaal aandachtsgebied met een landelijke uitstraling. Van oudsher hebben verschillende opleidingen van Hogeschool Leiden een sterke binding met de bedrijven in het BioScience Park Leiden, het middelbaar laboratoriumonderwijs – dit wordt verzorgd vanuit de hogeschool – en met de Universiteit Leiden. Niet verwonderlijk dat Hogeschool Leiden over een lectoraat Life Sciences beschikt met lectoren op het gebied van Innovatieve Moleculaire Diagnostiek en Biodiversiteit. zij werken samen met de Universiteit Leiden, Naturalis, het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB), het LUMC en met een groot aantal bedrijven op het grootste BioScience Park van Nederland. Het lectoraat beschikt over een ultramodern laboratorium voor onderzoek op beide terreinen. Kennisvalorisatie is een belangrijk thema binnen het lectoraat.

Genomics onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in Generade

Hogeschool Leiden stond in maart 2014 ook aan de wieg van een uniek initiatief, waarin voor het eerst gerenommeerde partijen in de keten van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van genomics op een plek samenwerken. Generade is een initiatief van Biotechnologiebedrijf BaseClear, Hogeschool Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden. Generade ontwikkelt nieuwe kennis en technologie op het gebied van genomics. Bedrijven met vraagstukken op het snijvlak van biodiversiteit en gezondheid kunnen bij Generade terecht.

Naast de vakgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg sluit Hogeschool Leiden als partner in Leiden en omgeving aan bij initiatieven passend bij de verschillende opleidingen o.a. door participatie in de Stichting Leiden Communicatiestad.