Leiden Bio Science Park

Life Science

Investeringsgebied Hogeschool Leiden

Life Sciences is een regionaal aandachtsgebied met een landelijke uitstraling. Van oudsher hebben verschillende opleidingen van Hogeschool Leiden een sterke binding met de bedrijven in het BioScience Park Leiden, het middelbaar laboratoriumonderwijs – dit wordt verzorgd vanuit de hogeschool – en met de Universiteit Leiden. Niet verwonderlijk dat Hogeschool Leiden over een kenniscentrum beschikt: het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) met lectoren op het gebied van Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Genomics, Metabolomics, Genome based Health, ondersteund door de vakgroep Bio-informatica.

De lectoren en onderzoekers van het LCAB werken samen met de Universiteit Leiden, Naturalis, het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB), het LUMC en met een groot aantal bedrijven op het grootste BioScience Park van Nederland waaronder Biotechnologiebedrijf BaseClear. Het LCAB beschikt over ultramoderne laboratoria. Kennisvalorisatie is een belangrijk thema binnen het LCAB. Bedrijven met vraagstukken op het snijvlak van biodiversiteit en gezondheid kunnen bij het LCAB terecht.

Partner in Leiden en omgeving

Naast de vakgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg sluit Hogeschool Leiden als partner in Leiden en omgeving aan bij initiatieven passend bij de verschillende opleidingen o.a. door participatie in de Stichting Leiden Communicatiestad.