Hogeschool Leiden

Leiden European City of Science 2022

Hogeschool Leiden is een van de Founding Partners van het prestigieuze project Leiden European City of Science 2022 (Leiden2022). Samen met de gemeente Leiden, Universiteit Leiden en het LUMC zal de hogeschool er in 2022 voor zorgen dat Leiden een jaar lang dé bestemming voor Europese wetenschap wordt.

In 2017 werd bekend dat Leiden in 2022 de titel Leiden European City of Science zou overnemen van de Italiaanse stad Triëst. Met de toekenning van deze titel treedt Leiden toe tot een select groepje Europese steden die alle koplopers zijn op het gebied van Science, Culture, Innovation en Green Capitals.

Volgens Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur, is het heel logisch dat de hogeschool Founding Partner van Leiden2022 is. "Wij zijn samen met Universiteit Leiden en het LUMC immers de hoger onderwijsinstellingen van Leiden. Daarnaast is de verbinding tussen kennis en samenleving een belangrijk thema tijdens Leiden2022, en dit is precies het speelveld van de hogeschool."

Belangrijke rol

Tijdens Leiden2022 komt elke dag een ander onderwerp aan bod: in totaal worden dus 365 verschillende topics voor het voetlicht gebracht. Samen met vertegenwoordigers van onze partners zullen onze kenniscentra, lectoren, onderzoekers, docenten en studenten met deze onderwerpen aan de slag gaan.

Voor Hogeschool Leiden is tijdens Leiden2022 bovendien een belangrijke rol weggelegd voor praktijkgericht onderzoek. De hogeschool wil laten zien wat ze op dit vlak in huis heeft. Zo zal ons LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland aandacht besteden aan de Omgevingswet, die volgend jaar van kracht wordt.

Ons Kenniscentrum LCAB doet in samenwerking met de Leiden2022-partners een groot onderzoek naar hooikoorts. Andere aansprekende voorbeelden zijn het Leiden Education Field Lab, waar de hogeschool in samenwerking met basisscholen onderzoek doet naar en werkt aan onderwijsvernieuwing.

Of de Kenniswinkel die in het kader van 'Leren met de Stad' is gerealiseerd. Binnen dit samenwerkingsproject met Universiteit Leiden werken studenten, docenten en onderzoekers samen met bewoners aan maatschappelijke vragen uit de stad.

Platform

Daarnaast wil Hogeschool Leiden tijdens dit jaar een platform bieden om met elkaar te bespreken wat praktijkgericht onderzoek betekent als vorm van wetenschap. Zo zal het jaarlijkse congres van Regieorgaan SIA (onderdeel van het NWO) in 2022 in Leiden worden gehouden. Hogeschool Leiden zal het congres, dat inspirerende sessies over praktijkgericht onderzoek biedt, dat jaar samen met SIA organiseren.

De organisatie van Leiden2022 is momenteel druk bezig met de samenstelling van een uitgebalanceerd programma. Dit zal in november 2021 tijdens een speciaal event bekend worden gemaakt.

Actueel

Begin november 2021 is het programma van Leiden2022 officieel bekendgemaakt en is een speciale jaarkalender met thema's gepresenteerd. In kader van dit bijzondere jaar vertellen de onderzoekers en onderwijzers van Hogeschool Leiden over hun bijdragen aan Leiden2022.

Bekijk de agenda en het nieuwsoverzicht