Hogeschool Leiden

Inschrijven Leernetwerk Wijkverpleging

Het Leernetwerk Wijkverpleging biedt wijkverpleegkundigen en docenten een fysieke en digitale leeromgeving waarin zij kennis en ervaringen kunnen delen en vergroten. Het helpt hen de zorgpraktijk in de wijkverpleging, onderwijs en onderzoek gericht op dat werkveld blijvend te ontwikkelen en te verbeteren.

Inschrijven

Heb je vragen over het leernetwerk? Neem dan contact op met: