Generade bijeenkomst

Generade, Centre of Expertise Genomics

Er is een toenemende vraag naar producten en diensten binnen de Life Sciences & Health sector. Dit komt doordat mensen langer leven, bepaalde ziekten vaker voorkomen en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Bedrijven met genomics gerelateerde vraagstukken kunnen terecht bij Generade, Centre of Expertise Genomics op het BioSciencePark in Leiden.

"Met Generade zorgen we ervoor dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) direct aan de slag kan met nieuwe kennis en technologie. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van plantveredeling. Op deze manier komen de wereld van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap samen en geven we een enorme impuls aan de economische groei en positie van Nederland."

Helma Kaptein, directeur van Generade

Generade, Centre of Expertise Genomics

Generade is een netwerkorganisatie met een belangrijke verbindende rol tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het expertisecentrum is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, biotechnologiebedrijf BaseClear, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden. Op het gebied van genomics creëert zij waarde voor het onderwijs, het onderzoek en het toekomstige werkveld waar studenten voor worden opgeleid. Dit doet Generade samen met externe partijen uit onder andere het bedrijfsleven, (onderzoeks)instituten, zorg- en kennisinstellingen en de overheid. In samenwerking met deze partijen werken studenten, docenten en lectoren bij Generade aan vraagstukken vanuit de praktijk. 

Life Sciences kennis (‘from genes to products’) voor de maatschappij

De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap zorgt ervoor dat kennis, technologie en andere innovaties daadwerkelijk beschikbaar komt voor de maatschappij en dat er onderzoek wordt gedaan gedreven vanuit vragen in de samenleving. Dankzij deze samenwerking versterkt Generade de Nederlandse Life Sciences sector. Denk aan studenten die beter zijn toegerust op ontwikkelingen in het werkveld, bedrijven die toegang hebben tot de nieuwste onderzoeksresultaten en wetenschappers die hun onderzoek kunnen vertalen naar praktische oplossingen voor de samenleving.

Door het doen van toegepast genomics-onderzoek draagt Generade bij aan een betere leefomgeving en gezondheid; onderzoek op het gebied van genomics genereert essentiële informatie uit DNA en genen van zowel mens, dier, plant en micro-organismen.

"Door deze samenwerking hebben we in Leiden een unicum; nergens ter wereld komt zoveel kennis en techniek op het gebied van genomics samen op één plek. Geweldig dat Hogeschool Leiden dit initiatief heeft genomen en de partners bijeen heeft gebracht. Generade is een herkenbaar aanspreekpunt voor bedrijven en kan per vraagstuk gericht de benodigde expertise bijeen brengen."

Willem te Beest, voorzitter van het bestuur van de Leiden Bio Science Park Foundation

Centres of Expertise

Generade is een van de 25 Centres of Expertise van hogescholen in Nederland, erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de Centres of Expertise is om (wetenschappelijke) kennis beschikbaar te stellen en te delen. Hiermee geven ze een impuls aan de Nederlandse economie en dragen zij bij aan het vergroten van de innovatiekracht van ondernemers. Binnen Generade wordt de hele keten van onderwijs, onderzoek en ondernemen op het gebied van genomics bij elkaar gebracht.