Generade bijeenkomst

Generade

Generade is het Centre of expertise in Leiden voor nieuwe kennis en technologie op het gebied van genomics. Bedrijven kunnen met vraagstukken op het snijvlak van biodiversiteit en gezondheid bij Generade op het BioSciencePark terecht. Het expertisecentrum is een samenwerking tussen Biotechnologiebedrijf BaseClear, Hogeschool Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden. Deze partners stellen hun unieke expertise beschikbaar en stimuleren daarmee innovatie in de Life Sciences.

Met kennis over 'life sciences' werken aan 'health'

Mensen leven langer, bepaalde ziekten komen steeds vaker voor en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Hierdoor groeit de vraag naar inzichten en producten binnen de sectoren van Life Sciences & Health. Door het doen van toegepast genomics-onderzoek draagt Generade bij aan een betere leefomgeving; onderzoek op het gebied van genomics genereert essentiële informatie uit DNA en genen van zowel mens, dier, plant en micro-organismen. Helma Kaptein, per 1 mei 2014 directeur van Generade: "Met Generade gaan we ervoor zorgen dat nieuwe kennis en technologie niet binnen de muren van één instituut blijven hangen, het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan er direct mee aan de slag. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van plantveredeling. Op deze manier geven de wereld van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap een enorme impuls aan de economische groei en positie van Nederland."

Aantrekkelijk aanbod bieden voor ondernemerschap en onderwijs

Het midden- en kleinbedrijf uit onder meer de biomedische wereld, de farmaceutische industrie, de voedingstechnologie en land- en tuinbouw kan bij Generade terecht. De samenwerkingspartners stellen hun expertise beschikbaar om te werken aan een hoogwaardige infrastructuur voor DNA- en moleculair onderzoek en bio-informatica. Gerenommeerde partijen in de keten van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van genomics werken op één plek samen.

Generade gaat ondernemerschap stimuleren door studenten, wetenschappers, (startende) ondernemers en investeerders te begeleiden met een start-up programma en innovatielabs. Bovendien wil Generade bijdragen aan de ontwikkeling van hoog gekwalificeerde professionals in de Life Sciences met een gericht aanbod van genomicsonderwijs en bij- en nascholingsfaciliteiten.

Uniek samenwerkingsverband

Binnen dit samenwerkingsverband wordt de hele keten van onderwijs, onderzoek en ondernemen op het gebied van genomics bij elkaar gebracht. Willem te Beest, voorzitter van het bestuur van de Leiden Bio Science Park Foundation: "Door deze samenwerking hebben we in Leiden een unicum; nergens ter wereld komt zoveel kennis en techniek op het gebied van genomics samen op één plek. Geweldig dat Hogeschool Leiden dit initiatief heeft genomen en de partners bijeen heeft gebracht in dit expertisecentrum. Generade is een herkenbaar aanspreekpunt voor bedrijven en kan per vraagstuk gericht de benodigde expertise bijeen brengen."

Generade is een Centre of expertise

Het expertisecentrum draagt de naam Generade met de pay-off: "Applied Genomics For Life." Met deze naam en beschrijving wil het expertisecentrum aanduiden dat het gericht is op het genereren en toepassen van nieuwe kennis en technologie op het gebied van genomics. De focus ligt hierbij op de wisselwerking tussen biodiversiteit en gezondheid. Generade is één van de 25 Centres of expertise van hogescholen in Nederland, erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Centres hebben als doelstelling om (wetenschappelijke) kennis beschikbaar te stellen en te delen en daarmee onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Hiermee geven ze een impuls aan de Nederlandse economie en dragen zij bij aan het vergroten van de innovatiekracht van ondernemers.