Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Laura over opleiding Vaktherapie

Laura (23) onderzocht spanningsreductie en was vanaf het startsein gemotiveerd om het best mogelijke te bereiken. Dat loonde. Ze won de scriptieprijs van Vaktherapie en kijkt nu trots naar haar ex-collega’s die haar onderzoek in de praktijk brengen.

Ik ben dus Laura Lange, Duitse, 23 jaar en afgestudeerd aan de opleiding Vaktherapie in de richting Muziek. Ik mag mij nu dus officieel muziektherapeut noemen en daar ben ik heel erg blij mee.

Ik was altijd al erg sociaal en speel sinds mijn zesde een instrument. Ik kom uit een echt muzikaal gezin en na mijn eindexamen wist ik dat ik daar graag iets mee wilde doen. Via een vriendin hoorde ik dat Hogeschool Leiden deze opleiding aanbood. Ik dacht: ik ga gewoon even kijken op een Open Dag. Ik kon al mijn vragen stellen, een beetje rondkijken en voelde mij eigenlijk gelijk welkom. Ik hoefde niet verder overtuigd te worden en heb mij daarna direct ingeschreven. Sinds 2017 woon ik daarom dan ook in Nederland.

Omdat ik al heel mijn leven muziek maak, was het eigenlijk geen vraag voor mij welke van de drie richtingen ik zou kiezen. De keuze voor muziek was heel snel gemaakt.

Activiteitencentrum Aventurijn

Je kan er in de laatste fase van de opleiding voor kiezen om je scriptie aan je eindstage te koppelen. Dat leek mij handig, omdat ik met mijn scriptie iets voor de praktijk wilde ontwikkelen en ik op stage toch al met de praktijk bezig was. Ik heb zelf stagegelopen bij een dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Delft. Bij het activiteitencentrum Aventurijn van Gemiva-SVG Groep.

In eerste instantie wist ik eigenlijk niet wat ik wilde onderzoeken. Zodoende heb ik dit doorgestuurd naar mijn leidinggevende van mijn stage met de vraag of er dingen waren die ik voor hen zou kunnen onderzoeken. Zij kwam eigenlijk direct met een idee.

Ik heb onderzoek gedaan naar spanningsreductie bij volwassenen met NAH, wat staat voor Niet-aangeboren hersenletsel. Dat zijn mensen die in de loop van het leven, door een ongeluk of ziekte een beschadiging in de hersenen hebben opgelopen.

Mijn leidinggevende vertelde dat er op het activiteitencentrum heel veel mensen waren met hoge spanningen. Dat kunnen zowel fysieke als mentale spanningen zijn en dit kan resulteren in probleemgedrag. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die schreeuwen, heel erg aanwezig zijn of agressief gedrag vertonen. De dagbesteding had nog geen muziekactiviteiten, waardoor mijn leidinggevende ook aangaf niet goed te weten wat muziek(therapie) daar zou kunnen betekenen. 

De toegevoegde waarde van mijn scriptie is dat als er straks geen muziektherapeut aanwezig is, de cliënt nog steeds geholpen kan worden door middel van muziek. Dat was ook het doel en de vraag van de opdrachtgever.

Van probleem naar uitgewerkt onderwerp

Omdat het bij het centrum niet bekend was of er ooit een muziektherapeut op locatie zou komen, was het belangrijk dat alles wat ik muzikaal ging ontwerpen en ontwikkelen laagdrempelig zou zijn. Uiteindelijk heb ik voor mijn scriptie een aantal muzikale micro-interventies opgesteld die in een moment van acute en hoge spanning ingezet kunnen worden door begeleiders op de instelling zonder vaktherapeutische achtergrond. 

Zeven interventies

Ik ben natuurlijk begonnen met het zoeken naar theorie. Daarnaast heb ik door middel van een aantal interviews met muziektherapeuten zeven interventies kunnen ontwikkelen. Omdat ik met het uitwerken en analyseren van alle data tot op dat punt best snel klaar was, heb ik ook nog de tijd gehad om die interventies te implementeren in het team waar ik werkte. Ik heb de interventies dus kunnen overdragen aan collega’s, zodat iemand ze kon toepassen als ik niet in de buurt zou zijn.

Om de begeleiders kennis te laten maken met de muzikale interventies heb ik elke week een kleine workshop gegeven waarin ik telkens één interventie introduceerde. Deze werd dan besproken en samen met collega's uitgevoerd.

En hoe nu verder

Sinds kort ben ik in dienst van Hogeschool Leiden als onderwijsassistent voor de opleiding Vaktherapie. In deze functie ga ik voornamelijk het docententeam ondersteunen en bijdragen aan de kwaliteitszorg en de opleidingscommissie. Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging.

Daarnaast ben ik vanaf nu ook bezig met een premaster Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit. Natuurlijk hoop ik verder om snel als muziektherapeut te kunnen werken. Het liefst met de doelgroep die ik nu tijdens het schrijven van mijn scriptie en stage zo goed heb leren kennen.

Bedenk van tevoren wat je wil onderzoeken en wat je aanspreekt. Stel niet uit en begin gewoon. Zoek vroegtijdig respondenten en vergeet vooral niet om plezier te hebben. Dat is ook heel belangrijk.