Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Intakegesprek SFb

Verwacht je tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen die extra voorzieningen vergen, vraag dan een intakegesprek aan met de studentendecaan.

Verwacht je tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen die extra voorzieningen vergen, stuur dan een e-mail aan de studentendecaan via studentendecaan@hsleiden.nl. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden aard en gevolgen van de functiebeperking besproken en wat dit in jouw situatie betekent.

Ondersteunende voorzieningen

De studentendecaan maakt met jou een overzicht van knelpunten die je kunt verwachten bij je studie. Gekeken wordt welke voorzieningen je zouden kunnen ondersteunen. Ook komt aan de orde of je met deze voorzieningen in staat bent om het eindniveau van de opleiding te halen.

Verklaring functiebeperking

De studentendecaan stelt samen met jou een document op waarmee je de voorzieningen kunt aanvragen. De studentendecaan zal je informeren over de gang van zaken en het vervolgtraject. Voor het aanvragen van voorzieningen heb je een originele verklaring van je functiebeperking nodig die is afgegeven door een erkende deskundige. Neem deze verklaring mee naar het intakegesprek.