Vitaliteit

Verdiepend Honoursprogramma: Vitaliteit

Voor wie Studenten van Hogeschool Leiden die meer willen weten over fysieke, mentale of sociale vitaliteit (vanaf jaar 2 met minimaal 55 EC uit jaar 1)
Duur Twintig weken (semester)
Instroom Start is halfjaarlijks in september en in februari
EC's 5 EC (deze punten zijn extracurriculair en kunnen niet als vervanging voor punten binnen de opleiding gebruikt worden) 
Samenstelling Studenten kunnen uit verschillende opleidingen samen werken aan vitaliteit
Wat Het verdiepend Honoursprogramma Vitaliteit is voor studenten die zich naast hun opleiding willen verdiepen in het thema vitaliteit. Afhankelijk van je achtergrond ga je je professioneel verdiepen of verbreden

Zoek jij naast jouw studie meer verdieping binnen, of in het verlengde van, het vakgebied waarvoor jij wordt opgeleid? Als je vanuit je opleiding al kennis hebben gemaakt met vitaliteit kun je binnen het verdiepende traject Vitaliteit jouw professionaliteit vergroten. Je gaat je namelijk op interdisciplinaire wijze verdiepen in dit thema.

Komt vitaliteit niet binnen jouw opleiding? Dan kun je in dit verdiepende Honoursprogramma juist kennis maken met vitaliteit. Je benadert vitaliteit vanuit je eigen ervaring of onderzoekt hoe vitaliteit een rol kan spelen binnen jouw eigen beroepscontext.

Wat ga je doen?

Het traject bestaat uit acht bijeenkomsten en het uitwerken van een vraagstuk in de vorm van een project. Tijdens de bijeenkomsten ga je dieper in op verschillende vitaliteit thema’s. Vitaliteit bestaat onder andere uit energie, veerkracht en motivatie. Dit kan je versterken door in te zetten op de volgende onderdelen: mentale gezondheid, eigen regie, bewegen, sporten, sedentair gedrag, sociale steun en een sociaal netwerk. Je geeft samen met medestudenten, docenten en lectoren van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) vorm aan de inhoud van de bijeenkomsten.

In overleg met kenniscentrum VEER kom je tot een projectvoorstel. Projecten zoals het monitoren van vitaliteit, het inzetten van interventies om de vitaliteit van studenten te bevorderen of het onderzoeken van de vraag in hoeverre Hogeschool Leiden of een andere organisatie bijdraagt aan het vergroten van de vitaliteit van studenten of haar medewerkers.

Praktisch

  • Je organiseert samen met medestudenten en docenten vier bijeenkomsten per periode over het onderwerp. In totaal bestaat het traject dus uit acht bijeenkomsten. De avonden vinden plaats in week 3, 4, 5 en 6 van de elke periode. 
  • Je werkt in groepen van drie tot vijf studenten aan een vraagstuk op het gebied van vitaliteit.
  • Je bespreekt op vaste momenten de voortgang van het project met een begeleider. 
  • Er zijn een aantal extra inspiratiecolleges door de lectoren van het Kenniscentrum VEER en partners.

Welke competenties ontwikkel je hierbij?

Het programma is gericht op het verkrijgen van competenties die relevant zijn voor jou als toekomstig beroepsbeoefenaar binnen het werkveld. Na afronding heb je meer kennis over vitaliteit vanuit een vakoverstijgend perspectief en doordat je de bijeenkomsten samen met je medestudenten voorbereidt ontwikkel je zelfsturend leervermogen en persoonlijk leiderschap. Binnen het project staat vooral het kritisch vermogen, interdisciplinair samenwerken en creatief denken centraal.

Inzet, aanmelding en opbrengst

Het verdiepend Honoursprogramma Vitaliteit start halfjaarlijks, in september en februari. Het volgen hiervan vraagt wel wat van je. Het is een extracurriculair programma wat je naast je reguliere opleiding volgt in je eigen tijd. Dit vraagt om commitment, discipline en doorzettingsvermogen.

Inzet

  • Je bent nieuwsgierig, leergierig, pro-actief en toont doorzettingsvermogen. 
  • Je hebt interesse in het opdoen van extra praktijkervaring en wil graag de kennis vanuit jouw opleiding toe passen.
  • Je committeert je aan het programma, doet mee, helpt mee en bent aanwezig.
  • De tijdsbesteding is ongeveer 5 tot 6 uur per week.

Opbrengst en certificaat

Het verdiepend Honoursprogramma Vitaliteit biedt je meer kennis, verdieping, contacten met werkveld en een duidelijker beeld van innovatie en ontwikkeling binnen het thema vitaliteit. Bij succesvolle afronding van het hele traject ontvang je een Honourscertificaat van 5 EC.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met Rienke Wiersma en Lucian van Ingen via honours@hsleiden.nl.