Opleiding tot fysiotherapeut

Verdiepend Honoursprogramma: Fysiotherapie

Dit verdiepend Honoursprogramma wordt momenteel niet aangeboden. 

Voor wie tweedejaarsstudenten Fysiotherapie met propedeuse
Duur september tot juni
EC's 6 EC (2 EC onderwijs, 4 EC project)
Samenstelling workshops, interactieve colleges, werkbezoeken, klinische lessen
Wat klinische redeneren

Zoek jij naast jouw studie meer verdieping binnen, of in het verlengde van, het vakgebied waarvoor jij wordt opgeleid? Het verdiepend Honoursprogramma van de Opleiding tot Fysiotherapeut biedt tweedejaarsstudenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om binnen het werkveld extra praktijkervaring op te doen. Zo kun jij je maximaal ontwikkelen en doe je iets extra's naast het reguliere opleidingsprogramma.

Wat ga je doen?

Tijdens het het verdiepend Honoursprogramma van de opleiding Fysiotherapie volg je klinische lessen over verschillende thema's en werk je aan projecten voor externe opdrachtgevers. De projecten vragen om een goede dosis nieuwsgierigheid, creativiteit, een pro-actieve houding en doorzettingsvermogen.

Elke periode bestaat uit minimaal vier bijeenkomsten; telkens in week 3, 4, 5 en 6 van de periode. Deze bijeenkomsten worden thematisch ingevuld en hebben een uitwisselingskarakter, waarbij praktisch handelen en theoretisch kader hand in hand gaan. Studenten vullen 50 procent van deze bijeenkomsten in; de docenten/begeleiders organiseren de andere helft. Je kunt hierbij denken aan workshops, interactieve colleges, werkbezoeken of klinische lessen. Daarnaast vinden er ook bijeenkomsten plaats waarin de projecten worden begeleid/uitgewisseld.

Thema's

Binnen de projecten worden er verschillende thema's behandeld. Bijvoorbeeld:

  • stabiliteit in beweging en training: onder andere sportfysiotherapie en dry needling
  • manueel therapeutisch handelen: meer gespecialiseerde handelingen in het teweegbrengen van articulair bewegen
  • genomics: waarin de invloed van het genetisch profiel op het bewegend functioneren en de mogelijkheden van training en voeding aan de orde zijn gekomen

Opdrachten

De opdrachten die je krijgt zijn zoveel mogelijk afkomstig uit het werkveld. Je kunt denken aan het ontwikkelen van een beweegaanpak voor een wijk in Den Haag, begeleid door een fysiotherapiepraktijk. Of het uitzoeken van de niche tussen personal trainer en fysiotherapie. Ook kun je denken aan het ontwikkelen van beslisbomen in de fysiotherapeutische diagnostiek. Je werkt daarbij samen in groepen van drie tot vier studenten.

Wat levert deelname aan het verdiepende programma je op?

Na het volgen van het verdiepend Honoursprogramma heb je meer kennis over klinisch redeneren. Je zoekt namelijk echt naar de verdieping binnen het vakgebied. Je hebt na afronding van het project meer contacten binnen het werkveld en duidelijker beeld van innovatie en ontwikkeling binnen de praktijk.

Binnen het verdiepende programma worden vooral nieuwsgierig zijn, probleemoplossend vermogen en creatief denken gestimuleerd. Je groeit langzaam door naar een leergemeenschap waarin docenten, studenten en externe deskundigen met elkaar op zoek naar oplossingen voor aangebrachte vraagstukken.

Toelatingsvoorwaarden en certificaat

Je kunt alleen instromen bij aanvang van een nieuw collegejaar. Je bent in het bezit van de propedeuse in 1 jaar (tweedejaars groep) of je hebt zonder herkansing de toetsen F1T1, F1T2, F1V1 en F1V2 (eerstejaars instroom) behaald. Daarnaast kan jouw studieloopbaanbegeleider je voordragen.

Door deelname aan het verdiepend Honoursprogramma kun je 6 EC (2 EC onderwijs, 4 EC project) behalen. Hierbij kun je uitgegaan 4 uur per bijeenkomst (totaal 64 uur) voor voorbereidingstijd/bijeenkomst/uitwerking en een belasting van 3 uur per week voor het project (totaal 120 uur). Als je minimaal 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest en het project tot een (goed) einde hebt gebracht, krijg je een Honourscertificaat.