Hogeschool Leiden

Team Challenge Leren met de stad

Tussen 2019 en 2022 ontwikkelen Hogeschool Leiden, de Universiteit van Leiden en de Gemeente Leiden een samenwerkingsstructuur in de vorm van een of meerdere winkels. Het is een fysieke plek waar bewoners en maatschappelijke organisaties op laagdrempelige wijze kunnen binnenlopen om vragen te stellen/vraagstukken in te dienen. Zij worden hier geholpen door studenten.

In deze winkels kunnen inwoners van Leiden, docenten en studenten samen kennis genereren die nodig is om vraagstukken in de stad op te lossen en van elkaar te leren. Dit draagt bij aan actief burgerschap, een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid. Een winkel is daarom een aanvulling op de bestaande infrastructuur binnen Leiden.

Wat ga je doen?

Onder leiding van projectleider Ido de Vries, docent Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden, worden de winkels ingericht. Tijdens de Team Challenge ‘Leren met de stad’ ga je samen met jouw team, op zoek naar de aantrekkelijke inrichting en vormgeving van deze winkels. Je spreekt met bewoners en studenten om in kaart te brengen welke meerwaarde deze winkels kunnen bieden voor beide partijen. Uiteindelijk kun je een advies uitbrengen over hoe de winkel ingericht kan worden, of je ontwikkelt prototypes van onderwijs die plaats vindt in de winkel.

Voor inspiratie kun je contact opnemen met het project BOOT van de Hogeschool van Amsterdam of met WIJS Groningen van de Hanze Hogeschool. 

Leeropbrengst

In deze team challenge leer je hoe je een veld- of behoefteanalyse uitvoert. Je ontwikkelt je ondernemende vaardigheden waaronder communicatieskills en netwerken. Door samen te werken met studenten vanuit verschillende opleidingen leer je over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken én kom je tot integrale en innovatieve oplossingen.

Is een Honours Team Challenge iets voor jou en wat levert het je op?