Honours = meer

Honours Jaarprogramma (verbredend)

Het één- tot driejarig traject van het Honoursprogramma is een verbredend traject. Dit betekent dat je samenwerkt met andere studenten van verschillende opleidingen (interdisciplinair), aan een jaarproject in een maatschappelijke, betekenisvolle context. Daarnaast volg je elke week themacolleges die door jouw medestudenten en docenten zijn georganiseerd. In leergroepen bespreek je jouw individuele ontwikkeling en leerbehoeften. Samen met de docenten ben je mede-eigenaar van het programma.

Lees het verhaal van Eline over Honours
Lees het verhaal van Verena over Honours

Opbouw onderwijs

Je volgt het Honoursprogramma naast je reguliere bacheloropleiding. Elk jaar start een nieuw programma. Dit is ontwikkeld in samenspraak met studenten. In het Honoursprogramma buig je je onder andere over de volgende vragen:

  • Wie ben ik als mens?
  • Wie is de ander?
  • In welke wereld leef ik?
  • Hoe kan ik een betekenisvolle bijdrage leveren?

Vier componenten staan hierin centraal: theorie, praktijk, persoonlijke en sociale ontwikkeling. Deze componenten komen terug in verschillende onderwijsactiviteiten zoals zelfreflectie, projectgroepen, colleges, workshops, individuele coaching en community leren. Deze componenten zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, altijd aanwezig en dienen in balans te zijn omdat zij alle vier even waardevol zijn voor jouw ontwikkeling.

Wat leer je bij Honours?

Studiepunten, bul en certificaten

Je neemt deel aan het Honoursprogramma (30 European Credits) naast je reguliere bacheloropleiding (240 EC). De studiepunten zijn verdeeld over drie jaar. Na elk afgerond Honoursjaar krijgt je een Honourscertificaat. Het behalen van drie certificaten resulteert in een Honoursbul. Je kunt dus ieder jaar opnieuw de afweging maken om het Honoursprogramma te (ver)volgen of uit te stappen met een deelcertificaat.

Honourscommunity

Leren doe je met en van elkaar. Daarom vorm je een Honourscommunity samen met je medestudenten. Je persoonlijke en sociale ontwikkeling speelt zich af een in veilige en vertrouwde omgeving. Het Honoursprogramma werkt vanuit intrinsieke motivatie. Je bent eigenaar van je eigen leerproces en bereidt om van de expertise van een ander te leren. Daarnaast ben je bereid anderen te helpen en je expertise te delen. Studenten en docenten hebben beide een actieve en betrokken houding en voelen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van de community.

Honours is meer...

Aanmelden

Aanmelden voor het studiejaar 2019-2020 is niet meer mogelijk. Wil je in 2020-2021 starten met het Honoursprogramma? Vanaf mei 2020 vind je hier meer informatie over aanmelden. Bekijk hieronder wel vast de toelatingseisen en de intakeprocedure.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor deelname aan het Honoursprogramma als je tweede, derde of vierdejaarsstudent bent. Verder heb je bij aanvang van het Honoursprogramma in ieder geval 55 EC uit het eerste jaar hebt behaald. Ben je derdejaars-/vierdejaarsstudent? Dan is het belangrijk dat je ook minimaal 40 EC uit het tweede jaar/derde jaar hebt behaald.

Intakeprocedure

Naar aanleiding van je motivatiebrief en CV voer je een intakegesprek met een docent en een Honoursstudent. Tijdens dit gesprek bespreken we jouw interesses en ambities. Daarnaast lichten we toe wat je van het Honoursprogramma kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over het Honoursprogramma? Laat het ons weten via honours@hsleiden.nl.

Bul-uitreiking Honourskandidaten 2017

Blijf op de hoogte!

Lees het laatste nieuws over het Honours Jaarprogramma.