Hogeschool Leiden

Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO): deeltijd

 • Deeltijd
 • Nederlandstalig
 • 2 jaar
 • Master of Education

In het kort

Wil jij samen met je collega’s een transitie in het onderwijs realiseren? Dit kan binnen de teammaster! Samen met collega’s leer je een transitie vorm te geven, te begeleiden en te realiseren in jouw eigen school. Aan welke transitie jullie werken, bepaal je zelf. De teammaster draagt dus direct bij aan de schoolontwikkeling! Verlang je als team naar ander onderwijs en hebben jullie zin om aan de slag te gaan? Wil je leren, studeren én een duurzame verandering realiseren? Bekijk dan de mogelijkheden van de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO).


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De teammaster is een professionele hbo-master voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De master richt zich op teams die aan de slag willen met een transitie in de school; docenten én team-/schoolleiders die zich willen ontwikkelen als transitiebegeleider. Meer over de toelatingseisen en benodigde teamsamenstelling lees je bij het onderdeel Inschrijven en toelating.

Onderwijsmakers

De Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs is een onderdeel van Onderwijsmakers, waarin Hogeschool Leiden en Lucas Onderwijs samenwerken. Het doel van dit partnerschap? De naam zegt het al: wij maken onderwijs en dat doen we samen! Onderwijs van nu en voor de toekomst.

Wil je meer weten over de teammaster en/of Onderwijsmakers? Neem dan contact op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl.

Wat levert de teammaster je op?

De ontwikkelingen in de wereld gaan in een razend tempo. Alleen al de technologische ontwikkelingen brengen grote veranderingen teweeg in de maatschappij. Voor scholen ligt er een grote uitdaging, want wat betekenen de ontwikkelingen voor het onderwijs? Er zijn scholen die het verlangen hebben om een fundamentele verandering in het onderwijs te realiseren, omdat wordt voorzien dat bijvoorbeeld de huidige onderwijsvisie, inhoud van het onderwijs, structuur en/ of vormen niet (meer) toereikend zijn om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst.

Begin je in september 2021 aan deze opleiding? Houd er dan rekening mee dat de manier waarop je de lessen, begeleiding en toetsen aangeboden krijgt afhankelijk is van de dan geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het onderwijs wordt, waar dat kan, op locatie georganiseerd. Heb je je aangemeld via Studielink? Dan ontvang je voor de start van jouw opleiding meer informatie over de invulling van het onderwijsprogramma.

Om daadwerkelijk te komen tot innovatie in een school, is innovatiekracht nodig. Deze innovatiekracht wordt versterkt wanneer er meerdere mensen van één school deelnemen aan een professionaliseringstraject. Daarom richt de masteropleiding zich op een team; tenminste twee leraren én de schoolleider/ teamleider doen mee.

Het doel van de opleiding is om transitiebegeleiders op te leiden die in staat zijn om duurzame verandering in onderwijs te realiseren. De deelnemers leren een transitie vorm te geven, te begeleiden en uit te voeren door dit in de eigen school te doen. Denk aan vraagstukken zoals:

 • Hoe worden we een lerende organisatie van leerlingen, ouders, leraren en directie?
 • Hoe geven we vorm aan toekomstgericht onderwijs?
 • Hoe creëren we meer eigenaarschap bij leerlingen?
 • Hoe worden we een integraal kindcentrum?

De teammaster levert dus een directe bijdrage aan de schoolontwikkeling. Aan het eind van de opleiding is de transitie (deels) gerealiseerd en hebben deelnemers een plan voor de verdere borging geformuleerd.

Verder lezen over de meerwaarde van de teammaster? Bekijk het artikel Leren in een teammaster in Zorg Primair van CNV Onderwijs (februari 2020), het artikel De kracht van leren samenwerken in het vakblad Schoolmanagement PO, VO, MBO (juni 2019) en het nieuwsbericht Hogeschool Leiden start met teammaster op ScienceGuide.nl (februari 2018).

Logo Onderwijsmakers

De master is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Bij succesvolle afronding van de teammaster ontvang je het officiële mastergetuigschrift van Hogeschool Leiden. Je mag je dan Master of Education noemen en de graad MEd voeren. De master is door het Schoolleidersregister PO erkend als bron voor formeel leren. Dit houdt in dat succesvolle afronding van de master leidt tot herregistratie in het Schoolleidersregister PO. 

Tijdens de opleiding ontwikkel jij alle competenties die je nodig hebt om als transitiebegeleider een transitieproces op te zetten en te begeleiden. Denk onder andere aan:

 • transitiegericht leiderschap
 • professioneel handelen
 • visie ontwikkelen
 • ontwerpen van een transitieproces
 • begeleiden van een transitieproces
 • begeleiden van een team in transitie
 • borgen van transitie
 • transitiegericht onderzoeken

Voor de start in september 2021 bedraagt het collegegeld € 7.000,- per jaar per deelnemer (incl. koffie/ thee en lunch). De kosten voor de seminars bedragen € 500,- per jaar. Voor de aanschaf van literatuur kan rekening worden gehouden met een bedrag van ca. € 400,-. Daarnaast wordt per bestuur in totaal € 2.500,- per jaar in rekening gebracht voor het op maat maken van de opleiding.

Vergoeding

De master is geaccrediteerd en komt in aanmerking voor de regeling lerarenbeurs. Via deze regeling kunnen (delen van) de opleidings- en vervangingskosten worden bekostigd.

Maak kennis met de Teammaster 3TO

Wil je graag op de hoogte blijven van het nieuws en geplande activiteiten van de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) van Hogeschool Leiden? Laat je contactgegevens achter dan houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wil je meer weten over de mogelijkheden van een mastertraject voor jouw school of organisatie? Neem dan contact op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl.

Opbouw programma

In de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) werk je als team aan duurzame verandering door integratie van vakgebieden transitie, teamontwikkeling en toekomstgericht onderwijs. Op basis van de beoogde verandering ontwerpen jullie een transitieproces voor de eigen school en dit proces begeleiden jullie. Het programma van de teammaster wordt hierop vormgegeven. Een belangrijk onderdeel is dat er veel aandacht is voor veranderkundige vaardigheden, skills en bewustzijn op het gebied van begeleiden van innovatie. Hoe begeleid je een veranderproces, hoe ga je om met weerstand, welke plek neem jij in en hoe creëer je voorwaarden voor innovatie?

De inhoud van de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) is afhankelijk van de beoogde transitie die je als school wilt realiseren. Ieder traject vraagt immers om een eigen aanpak. De ontwikkelvraag (beoogde verandering) van jouw team staat dan ook centraal.

Wensen en behoeften in kaart brengen

Voor de start van de opleiding nemen de teamleden die het masterprogramma gaan volgen (het 3TO-team) deel aan een aantal co-creatiesessies, om samen te onderzoeken waar wensen en behoefte liggen. Deze maken deel uit van het intakeproces. Meer over de intake vind je op de pagina Inschrijven en toelating.

Ontwikkelvraag verhelderen

De masteropleiding start met het verhelderen van de ontwikkelvraag en het vaststellen van de leerthema’s. Bij dit proces is het gehele schoolteam betrokken.

Leerthema's

De inhoud van het masterprogramma wordt vormgegeven op basis van de gekozen thema’s. Bij ieder thema ga je vanuit meerdere perspectieven aan de slag met visieontwikkeling. Transitiekunde, teamontwikkeling en toekomstgericht onderwijs zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Groeien naar een culture of innovation

Tijdens het opleidingstraject gaat het om veel meer dan alleen dat de deelnemers hun professionaliteit verder ontwikkelen. Tijdens de teammaster willen we ook bereiken dat de ‘schoolcultuur’ zich ontwikkelt richting een culture of innovation, waarin een nieuwsgierige, open en kritisch onderzoekende houding ten aan zien van onderwijsontwikkeling kenmerkend is.

De nominale studieduur van de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) is twee jaar. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 60 EC (European Credits). Binnen dit systeem staat 1 studiepunt (EC) voor gemiddeld 28 uur studielast. Je kunt dus rekenen op circa 840 uur per jaar. Gemiddeld gaat het om zo’n 20 uur per week. Deze uren zet je o.a. in voor contactdagen, zelfstudie, samenwerking, onderzoek en uitvoering in de praktijk.

Opleidingsdag

Bij de teammaster werken we met een vaste opleidingsdag per week. De vaste lesdag is op vrijdag. Daarnaast zijn er twee tweedaagse seminars per studiejaar.

De lessen worden verzorgd door een klein team van professionals en verschillende gastdocenten. Tijdens de master word je begeleid door een persoonlijke coach en een transitiecoach. De persoonlijke coach begeleidt de individuele teamleden bij de onderwijseenheden van Persoonlijk leiderschap. De transitiecoach is gekoppeld aan het 3TO-team als geheel. Het gaat dan zowel om begeleiding van het leerproces van de individuele studenten als het gezamenlijke leerproces van het 3TO-team. Ook vervult de transitiecoach de rol van supervisor bij de uitvoering van het transitieproces in de school.

Ben je benieuwd naar wie straks jouw docenten en ondersteuners zijn?
Maak kennis met het team van de master 3TO.

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

3TO in jouw school of organisatie?

Wil jij met jouw team aan de slag met een transitie in de school? De eerstvolgende mogelijkheid om met het mastertraject te starten is september 2021. Heb je interesse om hieraan deel te nemen, neem dan nu al contact met op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor jouw school of organisatie.

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens je gehele masteropleiding kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo beschikken we over diverse praktijklokalen die je, buiten de reguliere lessen om, kunt reserveren om te oefenen. Tevens kun je terecht bij het Mediacentrum van Hogeschool Leiden, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Ook kun je als student van de teammaster gebruik maken van de voorzieningen van de bibliotheek van Universiteit Leiden. Denk aan bijvoorbeeld aan het lenen en inzien van wetenschappelijke literatuur, tijdschriften en andere materialen of het gebruik maken van de mediaruimte, werkplekken en groepsruimtes binnen de bibliotheek.

Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.