Hogeschool Leiden

Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap

Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit een pedagogische visie. Ze hebben allen een eigen pedagogisch-didactisch concept en werken met een curriculum, waarin kennis en kunde niet het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen. Jezelf zijn, verbonden zijn met een ander en zorg hebben voor een groep en de ons omringende natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe maak je die ontwikkeling en de verworvenheden van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is?

Triband Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het curriculum. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.

Doelgroep

De Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap is bedoeld voor directies binnen het primair onderwijs die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun school en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

Doel

De collegereeks is voor directies die zich afvragen hoe goed onderwijs ook leidt tot goed verantwoorden, waarbij leraren en kinderen tezamen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en beiden bewijs leveren van wat geleerd is. Hoe geef je als school ruimte voor eigenheid en zo ook ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden?

Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Hoe kan je het verantwoorden van het onderwijs vormgeven op basis van de typologie van de school? Hoe ziet een verantwoordingskalender eruit?

Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, staan centraal

Inhoud

1.Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staat de theorie centraal:

  • Waartoe leidt goed onderwijs?
  • Triband Verantwoorden.
  • Mathetiek en Typologie van de school.
  • Anders evalueren en toetsen.
  • Wat moet en wat mag; over wet-en regelgeving.
  • Model Professionele Groei.

2.Doen – ontwerpen, een eerste proeve:

  • Keuzes voor de inhoud van Triband Verantwoorden.
  • Een KindWerkDossier ontwerpen.
  • De Verantwoordingskalender opbouwen.
  • Wat is nodig voor mijn team.

3. Samen – op de werkvloer: Met elkaar meekijken en samen ontwerpen. Schooloverstijgend reflecteren op de theorie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor beleid. Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen schoolbeleid.

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de collegereeks is dat de directie op basis van de typologie van de school met behulp van het instrument Triband Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in beleid dat een pedagogisch evaluatieprogramma voor alle leerlingen van de school en een verantwoordingskalender mogelijk maakt.

Wat moet en wat mag, speelt daarbij een belangrijke rol. Wet-en regelgeving geven leidinggevenden juist ruimte voor het scheppen van eigenheid van kinderen, maar ook aan eigenheid van het concept en idealen van de school.

Duur en studie-investering

De collegereeks bestaat uit zes bijeenkomsten, verspreid over ca 6 maanden.

De studiebelasting bedraagt circa 112 uur (4 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: ca 28 uur, (80% aanwezigheidsplicht) verschillende bijeenkomsten.
Zelfstudie, ontwerp, opdracht: 84 uur.

Data en inschrijven

Deze cursus gaat weer van start in schooljaar 2020/2021.
Wil je op de hoogte blijven van de startdatum? Laat dan je gegevens bij ons achter.

Locatie

De bijeenkomsten vinden in de omgeving van Utrecht Centraal station plaats.

Kosten

€ 1.100,- (inclusief studiemap, koffie/thee en lunch, en het boek ‘Wat als je onderwijs ruimte geeft?’ van Annemieke Zwart, exclusief overige literatuur).

Certificaat

Na de succesvolle afronding van deze collegereeks ontvang je het certificaat ‘Collegereeks Pedagogisch Meesterschap, Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden’ van Hogeschool Leiden.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Contactpersoon voor de programma’s Pedagogisch Meesterschap is Wendy van Staden.

Andere trajecten van Pedagogisch Meesterschap

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent twee trajecten, namelijk de Masterclass Pedagogisch Meesterschap voor leerkrachten en deze Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap voor directieleden en intern begeleiders.

Daarnaast zijn er ook studiedagen of teamtrajecten op maat voor scholen waar de directie de collegereeks of masterclass al heeft gevolgd.

Bron voor informeel leren

Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.