Welkom op Hogeschool Leiden

Slimme samenwerking Hogeschool Leiden en AQUON

Rob van Gijlswijk, docent op Hogeschool Leiden en Sander Heeman, analist bij AQUON vertellen in dit interview over de unieke samenwerking tussen Hogeschool Leiden en AQUON en wat daaruit voortvloeit.

Sinds een paar jaar werken AQUON en Hogeschool Leiden samen op het gebied van moleculaire diagnostiek. AQUON voert water gerelateerd onderzoek en advies uit voor waterschappen en hoogheemraden in Midden- en Zuid-Nederland en voert chemische en microbiologische testen uit voor inzicht in de kwaliteit van water. In 2019 startte AQUON met de bouw van een moleculair biologisch lab dat ruimte biedt aan de PCR.

Bij het optimaliseren en valideren van een PCR methode komt veel kijken. Omdat bij AQUON de inhoudelijke kennis op dit vlak niet toereikend was, schakelde het bedrijf het Centrum Bioscience en Diagnostiek voor het verzorgen van een training op dit gebied. Na afloop van de training is in overleg met docent Rob van Gijlswijk naar een passende voortzetting gezocht. Rob heeft nog twee trainingen gegeven en student Sander Heeman is onder begeleiding van Rob afgestudeerd bij AQUON. Rob is tot op heden als adviseur gedetacheerd en inmiddels lopen nog twee studenten van Hogeschool Leiden stage bij AQUON. Hogeschool Leiden en AQUON werken zo samen aan een succesvolle implementatie van moleculaire diagnostiek in het bedrijf.

Rob van Gijlswijk is docent Moleculaire Biologie op Hogeschool Leiden. Hij werkte als biochemisch analist en onderzoeker op het LUMC, waar hij promoveerde op het zo gevoelig mogelijk detecteren van eiwitten en nucleïnezuren in cellen. Toen hij voor het biotech bedrijf Kreatech cursussen ging geven, was hij verkocht voor het onderwijs. Het is een uitdaging om je kennis te gebruiken en zo goed mogelijk over te brengen. Ideeën omzetten naar praktisch onderwijs is Rob zijn specialiteit.
Sander Heeman is analist Hydrobiologie bij AQUON. In 2019 begon hij als afstudeer stagiair onder begeleiding van Rob (opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Hogeschool Leiden) bij AQUON met het opzetten van DNA testen om de zwemkwaliteit van oppervlaktewater te controleren. Na zijn afstuderen kreeg hij een baan aangeboden en kon hij verder met het opgestarte DNA lab en de ontwikkeling van blauwalganalyses met behulp van QPCR.

Maatschappelijk relevante vraagstukken uit de praktijk

Na zijn afstuderen in 2019 kreeg oud-student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Sander Heeman een baan aangeboden bij AQUON. ‘E-DNA is binnen Nederland een vakgebied in opkomst. Er is in water zoveel te meten met behulp van DNA. Voor elk organisme zou je wel iets kunnen verzinnen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe manieren van analyseren. Dit zwemwaterseizoen gaat AQUON DNA analyseren van blauwalgen. Deze kunnen toxisch zijn en met behulp van DNA van de blauwalgen en van de toxinegenen kan de gezondheid van zwemwater worden gemeten. Ik vind het belangrijk om bezig te zijn met vraagstukken die er echt toe doen. Bij AQUON is veel ruimte om dingen zelf uit te zoeken, het is daarnaast fijn om Rob als vraagbaak te hebben.’

Hogeschool Leiden

Vruchten van de samenwerking

‘Er ligt veel onderzoek in het verschiet en dit betekent ook dat meer studenten van Hogeschool Leiden aan interessante vraagstukken uit de praktijk kunnen werken. Voor AQUON biedt het meer mogelijkheden om experimenten met onzekere uitkomsten te doen.’ Rob merkt dat bedrijven vaak tevreden zijn met wat de studenten (opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Hogeschool Leiden) in huis hebben. Dat ziet hij ook aan het carrièreperspectief. ‘Veel oud-studenten hebben goede banen gekregen op het Bio Science Park. Een mooi voorbeeld voor de huidige studenten die denken dat ze daarvoor eerst nog een universitaire Master moeten doen. In het bedrijfsleven is dat minder belangrijk dan in het onderzoek.’

Aansluiting arbeidsmarkt

Docent Rob van Gijlswijk

‘Wat betreft de benodigde kennis op het gebied van valideren en kwaliteitszorg, zie ik vaker dat medewerkers bij bedrijven dit via cursussen en zelfstudie bijspijkeren. Het zou prachtig zijn als iedereen tijdens zijn studie een dergelijke praktijkstage zou doen, maar dan is ook begeleiding nodig. Aanpassingen in het curriculum liggen meer voor de hand. Het onderwijs loopt altijd een paar jaar achter in ons vakgebied waar de ontwikkelingen razendsnel gaan. Hogescholen werken vaker samen met kennisinstellingen en dan blijf je toch een beetje in hetzelfde wereldje. Voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is nauwe betrokkenheid bij het bedrijfsleven zeer belangrijk. AQUON is een open, kennisgedreven bedrijf. Hogeschool Leiden mag praktijkcasus delen met studenten en cursisten van het Centrum Bioscience en Diagnostiek. Zo kunnen studenten, professionals en andere bedrijven ook leren van deze waardevolle samenwerking.

In 2021 geeft Rob van Gijlswijk de volgende cursussen:

En verschillende maatwerkscholingen bij ziekenhuizen, waterlabs, biotech- en zaadbedrijven en onderzoeksinstituten.