Hogeschool Leiden

NIEUW: FAIR data stewardship

Vanaf dit najaar bieden we ook nascholing in het vakgebied Informatica aan.

Vanaf dit najaar bieden we ook nascholing in het vakgebied Informatica aan. In oktober starten twee cursussen FAIR data stewardship, ontwikkeld in samenwerking met de GO FAIR foundation. Hogeschool Leiden speelt hiermee in op de toenemende vraag naar data stewards bij onderzoeksprojecten.

Bij (wetenschappelijk) onderzoek wordt steeds meer data geproduceerd. Daarbij is de wens dat deze onderzoeksdata beschikbaar en reproduceerbaar blijft voor vervolgonderzoek. In de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Data moet Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. Een van de manieren om daar invulling aan te geven is om data stewards op te nemen in onderzoeksteams die ervoor zorgen dat data FAIR wordt èn blijft.

Er is een Nederlandstalige pilot op locatie en een en een online programma (Engels). Voor de online cursus Introduction to FAIR data stewardship blijkt veel internationale belangstelling. Inschrijven kan nog voor beide cursussen.