Hogeschool Leiden

Cursus Antibiotica resistentie nu en in de toekomst

Al twee keer is in 2016 de interactieve cursus Antibiotica resistentie nu en in de toekomst met veel succes gegeven.

Al twee keer is in 2016 de interactieve cursus 'Antibiotica resistentie nu en in de toekomst' met veel succes gegeven. De tweede keer is de vertaling van diagnostiek naar de kliniek extra belicht tot grote waardering van de cursisten.

Mochten jullie deze cursus gemist hebben, dan heten we jullie graag welkom op de volgende cursus, die alweer op 16 januari 2017 gepland staat.

In deze eendaagse cursus wordt ingegaan op betere en snellere methoden om resistentie juist en tijdig vast te kunnen stellen. Achtergronden voor het ontstaan van deze resistentie worden besproken én de maatregelen die worden genomen in de ziekenhuizen om transmissie te voorkómen. De gevolgen voor de kliniek evenals de mogelijkheden om de  antibioticaresistentie te verlagen; door infectiepreventie de  antibioticaresistente bacteriën in te perken en de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen zullen worden belicht.

Voor meer informatie over deze cursus verwijzen we u graag naar de cursuspagina.