Hogeschool Leiden

Terugblik op eerste Team Challenge voor BioPartner Center Leiden

Ervaring rijker door multidisciplinair samenwerken in de praktijk

Hoe leer je studenten om buiten hun eigen discipline te kijken en multidisciplinair samen te werken? Het antwoord vanuit de Faculteit Management en Bedrijf van Hogeschool Leiden luidt: Team Challenge! Afgelopen vier maanden gingen vier studenten uit verschillende studierichtingen aan de slag met een concrete opdracht uit de praktijk voor het BioPartner Center Leiden. De krachten uit de disciplines Commerciële Economie, Rechten en Communicatie werden gebundeld, om gezamenlijk te werken aan een concurrentieanalyse.

Opdrachtgever: Thijs de Kleer, directeur van BioPartner

Team Challenge: Jelle van Oosten Slingeland, Michelle den Braven, Vera Bonset, Anneloes Schohaus;, Faculteit M&B

Begeleiders: Gerdo Kuiper, coördinator Team Challenge Hogeschool Leiden; Bart Hoenen, coördinator Team Challenge praktijk (directeur Area071), Thomas Dijkmans, projectmanager Leiden Bioscience Park Foundation.

Ervaringen tijdens de eerste editie van Team Challenge

Op vrijdag 30 oktober jl. presenteerden vier studenten van Team Challenge het eindresultaat van hun onderzoek aan Thijs de Kleer, directeur van het BioPartner Center Leiden. Is Team Challenge een geslaagd experiment en voor herhaling vatbaar? We hebben 2 deelnemers van Team Challenge BioPartner Leiden Jelle van Oosten Slingeland en Vera Bonset (beiden hierna TC) en Thijs de Kleer (hierna TK), directeur van BioPartner gevraagd naar hun ervaring van de eerste Team Challenge van Hogeschool Leiden.

Wat maakt Team Challenge zo bijzonder?

TC: Je werkt samen met studenten van andere disciplines aan een concreet vraagstuk uit het werkveld. Hierdoor leer je dat jouw waarheid niet de enige waarheid is, er zijn er opeens meer, die soms haaks op die van jou staan. Dat is heel leerzaam om te ervaren. Je leert om respect te hebben voor andere invalshoeken. De rol van de begeleiders is ook uniek. De begeleiders uit zowel het onderwijs als het werkveld hebben een puur ondersteunende rol. De begeleiders gaven ons dus geen richting of deadlines. Het initiatief van de Team Challenge ligt bij de studenten. Als we vragen hadden, dan konden we bij onze begeleiders terecht. Dit geeft je als team veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid. Dit hield ook in dat we zelf onze tijd voor Team Challenge konden indelen en onderling afspraken wie wanneer en waaraan ging werken.

Wat heeft deelname aan de Team Challenge jullie opgeleverd?

TC: Een schat aan ervaring! Ik heb meegedaan omdat het goed staat op mijn CV. We kregen er geen studiepunten voor, en deden het allemaal in onze vrije tijd. Maar het is wel een extra praktijkervaring, want na mijn studie zal ik ook moeten samenwerken met mensen uit andere disciplines en rekening moeten houden met de agenda’s van mijn collega’s. Daar heb ik nu alvast ervaring in op kunnen doen. Daarnaast is dit een mooie manier om alvast een netwerk op te bouwen, al is het maar voor een referentie.

Wat doet het Bio Partner Center Leiden?

TK: Het BioPartner Center Leiden is een stichting die huisvesting biedt aan (door)startende Life Sciences bedrijven. Naast flexibele kantoor- en laboratoriumfaciliteiten biedt BioPartner ook een netwerk en andere faciliteiten om de start-ups te ondersteunen en te stimuleren.

Wat heeft het onderzoek voor Bio Partner opgeleverd?

TK: Ik vroeg Team Challenge om een concurrentieanalyse voor BioPartner. De studenten lieten mij inzien, dat het onderzoek een bredere scope moest hebben: ook een doelgroep-analyse werd in het onderzoek meegenomen. Ik kreeg dus uiteindelijk meer dan waar ik in eerste instantie om vroeg. Het eindadvies strookt goed met onze eigen ideeën. We zijn serieus aan het overwegen om dit advies over te nemen. Vraag is alleen nog op welke manier. Kortom, we zijn blij met de resultaten, ik kan een Team Challenge aanraden!

Welke vier lessen heeft de Team Challenge opgeleverd?

1. Houd ook tussentijds contact met de opdrachtgever en begeleiders. Al is het een maal per maand een kort mailtje met de voortgang.

2. Bepaal aan de hand van de opdracht welke rollen nodig zijn in een team. Kijk in de selectie van studenten niet alleen naar prestatie, maar ook naar hun teamrol

3. Het is goed om kritische vragen te stellen bij de probleemstelling van de opdrachtgever, en om deze in een breder kader te plaatsen. Maar zorg er wel voor dat verbreding van de opdracht niet ten koste gaat van de initiële opdracht.

4. Op individuele basis onderdelen van een opdracht uitwerken is prima, maar zorg wel dat het eindrapport één geheel wordt. Voorkom verschillende schrijfstijlen en zorg voor verwijzingen in het rapport, in plaats van herhaling van informatie.

Wil jij deelnemen aan de volgende Team Challenge?

Vind je het leuk om zelf een keer een Team Challenge mee te maken?
Meld je dan aan om op de hoogte te blijven van nieuwe challenges

Zelf een Team Challenge inzetten voor uw organisatie?

Bedrijven en instellingen die mee willen doen met een Team Challenge worden van harte uitgenodigd om te reageren. Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerdo Kuiper, kuiper.g@hsleiden.nl

Naar algemene informatie Team Challenge