Honours talent Hogeschool Leiden

Opbouw Honoursprogramma

  • Het is een driejarig programma welke je naast je studie volgt. Het programma start na het eerste semester van het tweede studiejaar. 
  • Je volgt het Honoursprogramma (30 ECTS) naast je reguliere bacheloropleiding (240 ECTS). Deze 30 ECTS zijn verdeeld over de hoofdfase, dus over drie jaar. De werkelijke tijdsinvestering is groter. 
  • Als jij je studie en het Honoursprogramma met goed gevolg afrondt, krijg je naast je bachelordiploma een Honoursbul.

Eerste jaar: grenzen verleggen

Het eerste jaar biedt je de mogelijkheid om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. Centraal staat het ontdekken van jouw talenten en interesses, ook daag je jezelf uit om je grenzen te verleggen. Het onderwijsprogramma bevat colleges, workshops en trainingen over uiteenlopende onderwerpen waaronder, complexe maatschappelijke vraagstukken, debatteren, leiderschap (van morgen), interactiviteit (waaronder journalistiek, dans, story-telling). Daarnaast werk je aan een jaarproject waarvoor je zelf kiest en met medestudenten, die je zelf kiest. De vragen voor deze projecten worden aangedragen door externe organisaties, lectoren of door de studenten zelf.

Tweede jaar: innoveren

Het tweede jaar van het Honoursprogramma staat in het teken van innoveren. Jij zet je in als creatief denker en zet anderen aan tot 'omdenken' en van daaruit tot 'vernieuwen' te komen. Ook dit jaar werk je multidisciplinair met andere studenten samen. Elke maand presenteren de projectgroepen de voortgang van hun project. Deze (gast)colleges worden georganiseerd door de studenten zelf. Daarnaast zijn er maandelijks thema-avonden waar studenten een beeld geven van de ontwikkelingen die horen bij het project waaraan zij werken. Ze gaan terug in de geschiedenis, volgen trends en signaleren innovaties.

Derde jaar: inspireren

Het derde jaar van het Honoursprogramma staat in het teken van het inspireren van de ander. Veel studenten zijn op stage of werken aan hun afstudeeropdracht. Aangezien talentvolle studenten hiervoor met regelmaat naar het buitenland gaan, neemt het aantal fysieke ontmoetingen op de hogeschool af. Sociale media spelen in dit jaar een belangrijke rol. Als inspirator fungeer je als rolmodel voor de eerste- en tweedejaars Honoursstudenten. Jij richt je op datgene wat je wil betekenen voor de samenleving.