Honours Hogeschool Leiden

Aanmelden en contact

Selectieprocedure

Om toegelaten te worden tot het Honoursprogramma vindt een selectie plaats. Na ontvangst van je motivatiebrief word je uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Motivatiebrief en CV
In de motivatiebrief geef je aan waarom jij wilt deelnemen aan het Honoursprogramma en toon je aan dat je excellent, gemotiveerd, initiatiefrijk bent. Je kunt je aanmelding onderbouwen door een aanbevelingsbrief van een SLB-docent of essay mee te sturen of door voorbeelden van extra activiteiten buiten je opleiding te geven. Voeg bij je aanmelding daarnaast een recente versie van je CV bij.

Selectiegesprekken
Naar aanleiding van je motivatiebrief en CV wordt een selectiegesprek gevoerd. Hierin bespreken we jouw openheid, nieuwsgierigheid, ambities, doorzettingsvermogen en jouw bijdrage aan het Honoursprogramma. Dit gesprek voer je met een Talentcoach en een Honoursstudent.

Toelatingseisen
Om deel te mogen nemen aan het Honoursprogramma heb je bij aanvang van het Honoursprogramma je propedeuse behaald. Alleen tweedejaars voltijdstudenten worden geselecteerd voor het programma.

Aanmelden

Het aanmeldtraject voor het Honoursprogramma vindt jaarlijks plaats in oktober. Studenten van de hogeschool die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een hiervoor een uitnodiging.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Honoursprogramma? Kom dan langs tijdens een Open Dag en praat met de aanwezige Honoursstudenten op het studieplein.