Interessegebied
Leraren & Onderwijs

In het kort

Wil jij jouw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs? Vind je het leuk om anderen iets te leren en hen te helpen? Ben jij bijvoorbeeld geïnteresseerd in het basisonderwijs, de gezondheidszorg, omgangskunde of vakspecifieke opleidingen zoals dans of muziek? Hogeschool Leiden biedt verschillende lerarenopleidingen op hbo-niveau aan waarmee jij later voor de klas kunt staan. Bekijk de mogelijkheden binnen dit interessegebied.

Op deze pagina vind je informatie over onze voltijd bacheloropleidingen. Ben je op zoek naar een deeltijdopleiding, duale opleiding of master? Bekijk ons aanbod voor professionals.

Ik hou van

dingen uitleggen
anderen verder helpen
creatieve lessen bedenken en geven
afwisseling tussen alleen en in een team werken
nieuwe dingen blijven leren
voor een groep staan

Plekken waar je kunt gaan werken

Het onderwijs is continue in beweging. Als leraar/docent is het dan ook van belang dat jij met deze veranderingen meegaat. Zo kun jij later bijvoorbeeld werken met kleuters, pubers, studenten of volwassenen. Het is maar net waar jouw interesse ligt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Op de pagina's van onze lerarenopleidingen vind je uitgebreide informatie over de beroepen bij het onderdeel Jouw toekomst. Bekijk hier alvast een aantal voorbeelden.

Van het verwelkomen van de kleuters van groep 1 tot het uitzwaaien van de leerlingen uit groep 8. Na het volgen van een opleiding als leraar basisonderwijs (pabo) zoals de Pabo voltijd, Pabo flexibele voltijdVrijeschool Pabo of Academische Pabo, dan kun jij gaan werken bij een reguliere basisschool, in het vrijeschoolonderwijs of speciaal onderwijs. Als juf of meester geef je allerlei soorten vakken. Denk aan taal, rekenen, aardrijkskunde en handvaardigheid. Kies je voor de opleiding Docent Muziek of Docent Dans/Euritmie, dan behoort lesgeven op een basisschool ook tot de mogelijkheden. Je komt dan bijvoorbeeld terecht bij een school waar binnen het lesprogramma ruimte is voor kunstzinnige vakken.

Ben je meer geïnteresseerd in lesgeven aan jongvolwassenen? Dan kun je met een aantal van onze lerarenopleidingen op hbo-niveau ook stagelopen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Met de lerarenopleidingen Omgangskunde en Gezondheidzorg en Welzijn is de kans groot dat jij later werkt in het (v)mbo. Met deze opleidingen kun jij later een inspirerende les verzorgen over thema’s zoals burgerschap, communicatie en sociale vaardigheden, ethiek, leefstijl en voeding en schoonheidsverzorging. Juist in het (v)mbo zijn herkenbare rolmodellen onmisbaar. Ga jij de uitdaging aan?

Wil jij liever in het hoger beroepsonderwijs (hbo) werken? Haal dan een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) tijdens of na je lerarenopleiding bij Hogeschool Leiden.

Of gooi jij het over een ander boeg? Met een aantal van onze lerarenopleidingen op hbo-niveau kun je ook gaan werken in het bedrijfsleven of bij een educatieve instelling. Denk hierbij aan musea, koren of kenniscentrum op het gebied van onderwijs.

Een toekomst als zzp’er behoort ook tot je opties. Je gaat dan bijvoorbeeld workshops verzorgen bij bedrijven, scholen of andere educatieve instellingen.

Hulp bij je studiekeuze

Hoe kom je erachter of een opleiding bij je past? Met een ruim aanbod van opleidingen kan dit best lastig zijn. Daarom biedt Hogeschool Leiden verschillende (online) mogelijkheden om dat te ontdekken.