Studenten Voorbereidend Jaar Leiden

Voorbereidend Jaar Leiden

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) biedt studenten tussen de 18 en 30 jaar met een vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid zich te ontwikkelen naar het gewenste startniveau in het hoger onderwijs. Dit initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit van Leiden zorgt ervoor dat jij kan instromen bij een bacheloropleiding.

Wat biedt het VJL?

 • Een schakeltraject tussen de vooropleiding (in land van herkomst) en een vervolgstudie in Leiden.
 • Een voltijd weekprogramma: 10.00-17.30 uur.
 • Lessen op Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden: communicatie via Blackboard-account van de universiteit.
 • Voorbereiding op een Nederlandstalige bachelor / master in Leiden.
 • Aandacht voor studievaardigheden, taalvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling.
 • Kleine groep van maximaal 25.
 • Aandacht voor kunst en cultuur.
Asem (20) - student VJL

‘Dankzij het VJL heb ik de kans om te studeren en in Nederland succesvol te worden. Mijn naam op kledinglabels; dat is mijn droom.’

Asem (20) - student VJL

Wat biedt het programma?

Om deel te kunnen nemen aan het hoger onderwijs in Nederland is het noodzakelijk dat je een aantal vakken op het juiste niveau beheerst. Het VJL helpt je hierbij.
Het programma bestaat uit:

 • Nederlands: startniveau B1+ (9 uur per week)
 • Engels: IELTS niveau 6.0, lees- en luistervaardigheid (6 uur per week)
 • Exacte vakken verplicht: wiskunde havo A of B / vwo A of B (3 of 4 uur per week)
 • Exacte vakken keuze: scheikunde, biologie (6 uur per week) en natuurkunde (4 uur per week)
 • Geschiedenis, maatschappijleer, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (25 weken, 3 uur per week)
 • Studievaardigheid: presenteren, ICT, projectgroep, samenvatten, reflecteren, plannen etcetera

Ook krijg je begeleiding bij je studiekeuze door gesprekken, opdrachten, activiteiten zoals het bezoeken van een Open Dag, Proefstuderen en Meelopen en studiekeuzetraining via UAF en het decanaat van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. 

Aanmeldprocedure

Wil je in 2018 startten met het Voorbereidend Jaar Leiden? Binnenkort vind je hier meer informatie over de aanmeldprocedure.

Instroomeisen

Voordat je kunt start met het VJL zijn er een aantal instroomeisen:

 • Vereist taalniveau september 2017: B1 +
 • Inschrijving en acceptatie bij UAF als cliënt
 • Diploma of resultatenlijst opleiding minimaal op havo-niveau
 • Geldig verblijfsdocument
 • Voldoende DUO-budget voor cursusgeld, boeken en Staatsexamen (€ 4500- € 5000)

Wat zijn de kosten?

Wat? Kosten
Cursuskosten VJL
(sept 17- juli 18) 
€ 3750,- via DUO-taalbudget inburgering
(3 kwartalen DUO)
Staatsexamen II    € 45,- per onderdeel, individueel aanvragen via DUO- budget
Boeken Nederlands, Geschiedenis en Inburgering € 100,- via DUO-budget
Boeken Engels en exacte vakken    Zelf aanschaffen via account UAF
Laptop/computer Zelf aanschaffen via account UAF
Logo Hogeschool Leiden (links) en Universiteit Leiden (rechts).
Het VJL is een initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden.