Studenten Voorbereidend Jaar Leiden

Voorbereidend Jaar Leiden

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) biedt studenten tussen de 18 en 28 jaar met een vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid zich in één cursusjaar te ontwikkelen naar het gewenste startniveau in het hoger onderwijs. Je hebt hiervoor een vooropleiding havo of vwo afgerond. Dit initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit van Leiden zorgt ervoor dat jij kan instromen bij een bacheloropleiding.

Meld je aan voor de Open Dag van 21 april op Hogeschool Leiden

Welke niveau's zijn er?
Het VJL is een schakeltraject van 1 studiejaar tussen de vooropleiding en vervolgstudie. Door deze beperkte tijd bepaalt je vooropleiding welke route je kunt volgen. 

 • Bij een vooropleiding niveau 5 havo word je voorbereid voor de toelating aan een opleiding op hbo-niveau.
 • Bij een vooropleiding baccalaureaat / 6 vwo word je voorbereid voor toelating aan een opleiding op hbo- of universitair niveau.
Bashar Farah (23) - student Informatica

"In Syrië studeerde ik aan de universiteit, maar veel van wat ik daar geleerd heb was ik toch alweer vergeten. Het VJL was daarom heel nuttig. We kregen bijvoorbeeld vakken als wiskunde en natuurkunde. Dankzij het volgen van die vakken kon ik goed voorbereid bij Informatica beginnen."

Bashar Farah (23) - student Informatica

Benieuwd naar het VJL? Bekijk het YouTube filmpje van de feestelijke uitreiking en jaarafsluiting 2016-2017

Wat biedt het VJL?

 • Een voltijd weekprogramma: 10:00 - 17:30 uur.
 • Lessen op Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
 • Voorbereiding op Nederlands Staatsexamen II en daarna op taalniveau C1.
 • Training voor de 21+ toets, colloquium doctum (vanaf 20 jaar) en decentrale selectie.
 • Een eindcertificaat van deelname aan het VJL en een resultatenlijst inclusief drie tussenrapportages.

Welke vakken volg je?

 • Vereiste vakken voor de vervolgopleiding – afhankelijk van je resultaten toelatingstoetsen VJL.
 • Nederlands: studievaardigheden, presenteren, groepswerk, onderzoek, reflectie.
 • Persoonlijke ontwikkeling: samenwerken met medestudenten, met Nederlandse docenten en studenten.

Daarnaast krijg je begeleiding bij de studiekeuze of plan B: gesprekken, opdrachten, Open Dag, Proefstuderen, Meelopen.

Aanmeldprocedure

Wil je in september 2018 startten met het Voorbereidend Jaar Leiden?
Bekijk de aanmeldprocedure.

Wat zijn de toelatingseisen?

Voordat je kunt starten met het VJL zijn er een aantal toelatingseisen:

 • DUO-inburgeringsbudget voor cursusgeld (€ 4500,-), boeken en Staatsexamens (€ 500,-)
 • Inschrijving en acceptatie bij UAF als cliënt. 
 • Toestemming van je gemeente om te studeren met behoud van een uitkering.
 • Diploma of resultatenlijst vooropleiding: waardering via IDW/Nuffic. Let op: vraag dit zo snel mogelijk aan.
 • Geldig verblijfsdocument.

Toelatingseis Nederlandse taalvaardigheid

Voorbereidingstraject Vereist taalniveau
Voorbereidingstraject HBO in 1 jaar B1 +
Voorbereidingstraject Universitair in 1 jaar B2

Toelatingseis Exacte vakken

 • Exacte profielvakken op havo- en vwo-niveau.
 • Toelating per vak/niveau via toetsen (mei &  eind oktober).
 • Wiskunde B op havo/vwo-niveau. Toelating per toets havo/vwo. Vereist taalniveau: B1+.
 • Scheikunde, biologie en natuurkunde op havo/vwo-niveau. Vereist taalniveau: B2/Staatsexamen II.

Toelatingseis overige vakken

 • Engels, Economie (basis hbo) en Geschiedenis. Vereist taalniveau: B2.
 • IELTS examentraining: alleen mogelijk bij goede resultaten lessen Engels algemeen. 
 • IELTS examengeld € 225,- door student te betalen (geen DUO). 

Toelatingstoetsen

De toetsen zijn dit jaar in juni:

Maandag 4 juni 8.30 - 16 uur:  Nederlands, Wiskunde, Engels
Dinsdag 5 juni 8.30 - 16 uur:   Scheikunde, Natuurkunde, Biologie

Locatie : Van Steenis-gebouw Universiteit Leiden - Einsteinweg 2, 2333CC Leiden.

Wil je meer informatie over de toelatingseisen? Stuur dan een mail naar mevrouw H. Aerden via vjl@leidenuniv.nl.

Wat zijn de kosten?

Wat? Kosten
Cursuskosten VJL
(sept 18- juli 19) 
€ 4500,- via DUO-taalbudget inburgering
Staatsexamen II    € 45,- per onderdeel, individueel aanvragen via DUO- budget
Boeken IELTS training Zelf aanschaffen via account UAF
Boeken exacte vakken Huren via WisMon
IELTS examen € 225,- niet mogelijk via DUO-budget
Laptop/computer Zelf aanschaffen via account UAF
Logo Hogeschool Leiden (links) en Universiteit Leiden (rechts).
Het VJL is een initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden.