Studenten Voorbereidend Jaar Leiden

Voorbereidend Jaar Leiden

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) biedt studenten tussen de 18 en 28 jaar met een vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid zich in één cursusjaar te ontwikkelen naar het gewenste startniveau in het hoger onderwijs. Heb je een vooropleiding afgerond op niveau havo 4 of vwo 5? Het VJL van Hogeschool Leiden en Universiteit van Leiden zorgt ervoor dat jij kan instromen bij een bacheloropleiding. Wil je na het VJL een master volgen? Het VJL helpt je bij de voorbereiding.

Welke niveau's zijn er?

Het VJL is een schakeltraject van 1 studiejaar tussen je vooropleiding en vervolgstudie. Door deze beperkte tijd bepaalt je vooropleiding welke route je kunt volgen. 

 • Vooropleiding niveau 4/5 havo: programma voor toelating hbo-opleiding
  Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Maatschappijleer ( voor ONA)
  Keuzevakken: Economie / projectwerk, Juridische taal, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie
 • Vooropleiding baccalauréat / 5/6 vwo: programma voor toelating hbo- of universitaire opleiding/studie
  Verplichte vakken: Nederlands, Wiskunde B, Engels, Maatschappijleer (voor ONA)
  Keuze vakken: Economie (basis hbo), Juridische taal, IELTS
 • Niveau bachelor: programma voor toelating in een master. De te volgen vakken bepalen we in overleg, bijvoorbeeld: Engels Ielts, Presenteren en pitchen, Portfolio samenstellen.

Het ccvx- Scheikunde - Natuurkunde - Biologie

Als je ccvx wiskunde hebt behaald, kun je extern een volgende ccvx-cursus volgen. Een derde of vierde ccvx is mogelijk als je de kernvakken Nederlands (STEX2) of Engels Ielts hebt behaald.

Colleges volgen

Je kunt tijdens het VJL aan de Universiteit Leiden of Hogeschool Leiden als toehoorder colleges volgen. Bijvoorbeeld bij Geschiedenis of HBO-Recht. Hiervoor zijn speciale afspraken nodig.

Wil je in september 2021 starten met het VJL? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via een video-gesprek. We bespreken samen je situatie en je plan. 
Mido Al Shamali | student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

"In Syrië was ik begonnen aan de opleiding Geneeskunde. Toen ik naar Nederland kwam, wilde ik daar ook wat mee doen. Zo kwam ik in 2016 bij het VJL terecht. Hier kon ik mijn Nederlands verbeteren en mijn kennis opfrissen en uitbreiden. Ik kreeg vakken aangeboden die aansloten bij de opleiding die ik wilde gaan volgen, namelijk Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek."

Mido Al Shamali | student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Benieuwd naar een video over het VJL? Bekijk de video van de bijzondere diploma-uitreiking in juli 2020.

Wat biedt het VJL?

Door de maatregelen tegen verdere verspreiding van corona zijn veel van de lessen vanaf september 2020 tot en met april 2021 online. Het VJL heeft hier veel ervaring mee!

 • Een voltijd weekprogramma: 09:00 - 16:00 uur.
 • Lessen op Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
 • Voorbereiding op Nederlands Staatsexamen II en eventueel daarna op taalniveau C1.
 • Training voor de 21+ toets, colloquium doctum (vanaf 20 jaar) en Decentrale Selectie.
 • Een eindcertificaat van deelname aan het VJL en een resultatenlijst inclusief drie tussenrapportages.

Welke vakken volg je?

 • Vereiste vakken voor de vervolgopleiding – afhankelijk van je vooropleiding en diploma’s.
 • Nederlands: studievaardigheden, presenteren, groepswerk, onderzoek, reflectie.
 • Persoonlijke ontwikkeling: samenwerken met medestudenten, met Nederlandse docenten en studenten.

Daarnaast krijg je begeleiding bij de studiekeuze of plan B: gesprekken, opdrachten zoals het schrijven van een motivatiebrief, Open Dag, Proefstuderen, Meelopen.

Aanmeldprocedure

Wil je in september 2021 starten met het VJL? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via een video-gesprek. We bespreken samen je situatie en je plan. 

Wat zijn de toelatingseisen?

Voordat je kunt starten met het VJL zijn er een aantal toelatingseisen:

 • DUO-inburgeringsbudget voor cursusgeld (€ 4000,-), boeken en Staatsexamens (€ 500,-)
 • Inschrijving en acceptatie bij UAF als cliënt: assessment (datum volgt)
 • Toestemming van je gemeente om te studeren met behoud van een uitkering.
 • Diploma of resultatenlijst vooropleiding: waardering via IDW. Let op: vraag dit zo snel mogelijk aan.
 • Geldig verblijfsdocument.

Toelatingseis Nederlandse taalvaardigheid

Voorbereidingstraject Vereist taalniveau
Voorbereidingstraject HBO in 1 jaar B1 +
Voorbereidingstraject Universitair in 1 jaar B2

Toelatingseis Exacte vakken

 • Exacte profielvakken op havo- en vwo-niveau.
 • Toelating per vak/niveau via toetsen (toetsdagen: data volgen).
 • Wiskunde B op havo/vwo-niveau. Toelating per toets havo/vwo. Vereist taalniveau: B1+.
 • Scheikunde, biologie op havo-niveau en natuurkunde op havo-/ vwo-niveau.

Toelatingseis overige vakken

 • Economie (basis hbo) en Juridische taal. Gewenst taalniveau: B2.
 • IELTS examentraining: alleen mogelijk bij goede resultaten lessen Engels algemeen. 
 • IELTS examengeld € 225,- door student te betalen (geen DUO). 

Wil je meer informatie over de toelatingseisen? Stuur dan een mail naar mevrouw H. Wijdeveld via vjl@leidenuniv.nl.

Wat zijn de kosten?

Wat? Kosten
Cursuskosten VJL
(sept 2019 - juli 2020) 
€ 4000,- via DUO-taalbudget inburgering
Staatsexamen II    € 45,- per onderdeel, individueel aanvragen via DUO- budget
Boeken exacte vakken Huren via WisMon
IELTS examen € 225,- niet mogelijk via DUO-budget
Laptop/computer Zelf aanschaffen via account UAF
Logo Hogeschool Leiden (links) en Universiteit Leiden (rechts).
Het VJL is een initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden.