Studenten Voorbereidend Jaar Leiden

Voorbereidend Jaar Leiden

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) biedt studenten tussen de 18 en 28 jaar met een vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid zich in één cursusjaar te ontwikkelen naar het gewenste startniveau in het hoger onderwijs. Je hebt hiervoor een vooropleiding afgerond op niveau havo 4 of vwo 5. Dit initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit van Leiden zorgt ervoor dat jij kan instromen bij een bacheloropleiding.

Welke niveau's zijn er?

Het VJL is een schakeltraject van 1 studiejaar tussen de vooropleiding en vervolgstudie. Door deze beperkte tijd bepaalt je vooropleiding welke route je kunt volgen. 

 • Vooropleiding niveau 5 havo: programma voor toelating hbo-opleiding
  Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B
  Keuze vakken: Economie, Juridische taal, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie
 • Vooropleiding baccalaureaat / 5 vwo: programma voor toelating hbo- of universitaire opleiding/studie
  Verplichte vakken: Nederlands, Wiskunde B, Engels
  Keuze vakken: Economie (basis hbo), Juridische taal, IELTS

Het vak Natuurkunde vwo/ccvx is mogelijk. De toelatingstoets is in januari. Voorwaarde voor toelating: goede resultaten, werkhouding en aanwezigheid.

Het ccvx- Scheikunde en Biologie

In het VJL ben je welkom om de lessen op havo-niveau te volgen om je kennis op niveau te brengen. In het jaar na het VJL kun je een ccvx-training volgen, naast een studie of (vrijwilligers-)werk. UAF beslist over de toestemming en financiering. De ccvx-cursussen volg je in Utrecht bij WisMon of Boswell.

Colleges volgen

Je kunt tijdens het VJL aan de Universiteit Leiden of Hogeschool Leiden als toehoorder colleges volgen. Bijvoorbeeld bij Geschiedenis of HBO-Recht. Hiervoor zijn speciale afspraken nodig.

Wil je in september 2018 starten met het VJL? Neem dan contact op via vjl@leidenuniv.nl voor een kennismakingsgesprek (na 15 augustus).

Bashar Farah (23) - student Informatica

"In Syrië studeerde ik aan de universiteit, maar veel van wat ik daar geleerd heb was ik toch alweer vergeten. Het VJL was daarom heel nuttig. We kregen bijvoorbeeld vakken als wiskunde en natuurkunde. Dankzij het volgen van die vakken kon ik goed voorbereid bij Informatica beginnen."

Bashar Farah (23) - student Informatica

Benieuwd naar het VJL en de ervaringen van studenten? Bekijk het fimpje via YouTube.

Wat biedt het VJL?

 • Een voltijd weekprogramma: 09:00 - 16:00 uur.
 • Lessen op Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
 • Voorbereiding op Nederlands Staatsexamen II en daarna op taalniveau C1.
 • Training voor de 21+ toets, colloquium doctum (vanaf 20 jaar) en Decentrale Selectie.
 • Een eindcertificaat van deelname aan het VJL en een resultatenlijst inclusief drie tussenrapportages.

Welke vakken volg je?

 • Vereiste vakken voor de vervolgopleiding – afhankelijk van je resultaten toelatingstoetsen VJL.
 • Nederlands: studievaardigheden, presenteren, groepswerk, onderzoek, reflectie.
 • Persoonlijke ontwikkeling: samenwerken met medestudenten, met Nederlandse docenten en studenten.

Daarnaast krijg je begeleiding bij de studiekeuze of plan B: gesprekken, opdrachten, Open Dag, Proefstuderen, Meelopen.

Aanmeldprocedure

Wil je in september 2018 startten met het Voorbereidend Jaar Leiden?
Bekijk de aanmeldprocedure.

Wat zijn de toelatingseisen?

Voordat je kunt starten met het VJL zijn er een aantal toelatingseisen:

 • DUO-inburgeringsbudget voor cursusgeld (€ 4000,-), boeken en Staatsexamens (€ 500,-)
 • Inschrijving en acceptatie bij UAF als cliënt. 
 • Toestemming van je gemeente om te studeren met behoud van een uitkering.
 • Diploma of resultatenlijst vooropleiding: waardering via IDW/Nuffic. Let op: vraag dit zo snel mogelijk aan.
 • Geldig verblijfsdocument.

Toelatingseis Nederlandse taalvaardigheid

Voorbereidingstraject Vereist taalniveau
Voorbereidingstraject HBO in 1 jaar B1 +
Voorbereidingstraject Universitair in 1 jaar B2

Toelatingseis Exacte vakken

 • Exacte profielvakken op havo- en vwo-niveau.
 • Toelating per vak/niveau via toetsen (juni en juli).
 • Wiskunde B op havo/vwo-niveau. Toelating per toets havo/vwo. Vereist taalniveau: B1+.
 • Scheikunde, biologie op havo-niveau en natuurkunde op havo-/ vwo-niveau.

Toelatingseis overige vakken

 • Economie (basis hbo) en Juridische taal. Vereist taalniveau: B2.
 • IELTS examentraining: alleen mogelijk bij goede resultaten lessen Engels algemeen. 
 • IELTS examengeld € 225,- door student te betalen (geen DUO). 

Wil je meer informatie over de toelatingseisen? Stuur dan een mail naar mevrouw H. Aerden via vjl@leidenuniv.nl.

Wat zijn de kosten?

Wat? Kosten
Cursuskosten VJL
(sept 2018 - juli 2019) 
€ 4000,- via DUO-taalbudget inburgering
Staatsexamen II    € 45,- per onderdeel, individueel aanvragen via DUO- budget
Boeken exacte vakken Huren via WisMon
IELTS examen € 225,- niet mogelijk via DUO-budget
Laptop/computer Zelf aanschaffen via account UAF
Logo Hogeschool Leiden (links) en Universiteit Leiden (rechts).
Het VJL is een initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden.