Studenten Voorbereidend Jaar Leiden

Voorbereidend Jaar Leiden

In het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) kunnen studenten tussen de 18 en 28 jaar met een vluchtelingenachtergrond zich te ontwikkelen naar het gewenste startniveau in het hoger onderwijs. Heb je een vooropleiding afgerond op niveau havo 4 of vwo 5? Het VJL van Hogeschool Leiden en Universiteit van Leiden zorgt ervoor dat jij kan instromen bij een bacheloropleiding. Wil je na het VJL een master volgen? Het VJL helpt je bij de voorbereiding!

Nieuwe Onderwijsroute per 1 januari 2022

De nieuwe Wet Inburgering is ingegaan per 1 januari 2022. Het schakelprogramma heet voortaan de Onderwijsroute. Voor vluchtelingen die ná deze datum hun status krijgen, verandert er veel. De Onderwijsroute is ten opzichte van het schakelprogramma op twee gebieden anders: 

 1. De gemeente bekijkt samen met de student welk onderwijstraject geschikt is.  
 2. De nieuwe Onderwijsroute duurt twee jaar vanaf taalniveau A1.
Heb je vragen over de nieuwe situatie? Stuur dan een mail naar H. Wijdeveld via [email protected].

Wanneer kun je starten met het VJL?

Je kunt starten met het VJL als je één van onderstaande vooropleidingen hebt afgerond: 

 • Vooropleiding niveau 4/5 havo: programma voor toelating hbo-opleiding
  Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Maatschappijleer
  Keuzevakken: Economie, Geschiedenis, Juridische taal, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie
 • Vooropleiding baccalauréat / 5/6 vwo: programma voor toelating hbo- of universitaire opleiding/studie
  Verplichte vakken: Nederlands, Wiskunde, Engels, Maatschappijleer
  Keuze vakken: Economie, Geschiedenis, Ielts, Scheikunde , Natuurkunde , Biologie
 • Niveau bachelor: programma voor toelating in een master. De te volgen vakken bepalen we in overleg, bijvoorbeeld: Engels Ielts, Presenteren en pitchen, samenstellen portfolio.

Het ccvx- Wiskunde - Scheikunde - Natuurkunde - Biologie

Deze staatsexamens op vwo-niveau zijn vaak vereist bij een studie aan de universiteit. Je volgt deze vakken na elkaar in een intensief lestraject van drie maanden naar een examen.  Als het resultaat van het examen voldoende is, kun je een volgend ccvx-vak volgen.

Colleges volgen

Je kunt tijdens het VJL aan de Universiteit Leiden of Hogeschool Leiden als toehoorder colleges volgen. Bijvoorbeeld bij Geschiedenis of HBO-Recht. Hiervoor zijn speciale afspraken nodig.

Heb je interesse in het VJL? Neem dan contact op via [email protected]
Mido Al Shamali | juni 2021 bachelordiploma behaald

"In Syrië was ik begonnen aan de opleiding Geneeskunde. Toen ik naar Nederland kwam, wilde ik daar ook wat mee doen. Zo kwam ik in 2016 bij het VJL terecht. Hier kon ik mijn Nederlands verbeteren en mijn kennis opfrissen en uitbreiden. Ik kreeg vakken aangeboden die aansloten bij de opleiding die ik wilde gaan volgen, namelijk Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek."

Mido Al Shamali | juni 2021 bachelordiploma behaald

Benieuwd naar een video over het VJL? Bekijk de video van de bijzondere diploma-uitreiking in juli 2020.

Wat biedt het VJL?

Door de maatregelen tegen verdere verspreiding van corona hebben we vaak gewisseld van fysiek onderwijs naar online onderwijs. Waar mogelijk verzorgen wij de lessen fysiek.

 • Een weekprogramma
 • Lessen op Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
 • Dagelijks les van 09.00 tot 16.00 uur, afhankelijk van keuzepakket.
 • Voorbereiding op Nederlands Staatsexamen II en eventueel daarna op taalniveau C1.
 • Training voor de 21+ toets, colloquium doctum (vanaf 20 jaar) en Decentrale Selectie.
 • Een eindcertificaat van deelname aan het VJL en een resultatenlijst inclusief twee tussenrapportages.

De nieuwe Onderwijsroute kent twee profielen:

 1. Maatschappij – Economie – Informatietechnologie
 2. Natuur – Techniek – Gezondheid.

In deze profielen volg je de basisvakken NL. Engels en Wiskunde + keuzevakken profielen.

Naast de lessen bereid je je voor op je vervolgstudie:

 • Nederlands: studievaardigheden, presenteren, groepswerk, onderzoek, reflectie.
 • Persoonlijke ontwikkeling: samenwerken met medestudenten, met Nederlandse docenten en studenten.
 • Begeleiding bij de studiekeuze of plan B. Je bespreekt je studiewens, je studie-ervaring in je land van herkomst.
 • Je krijgt opdrachten zoals het schrijven van een motivatiebrief, het bezoeken van een Open Dag, een dag Proefstuderen, een Meeloopdag.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het VJL? Stuur dan een mail naar mevrouw H. Wijdeveld via [email protected].

Heb je je status gekregen vóór 1 januari 2022?

Je kunt starten met het VJL als je voldoet aan de volgende eisen:

 • DUO-inburgeringsbudget voor cursusgeld (€ 4000,-), boeken en Staatsexamens (€ 500,-).
 • Inschrijving en acceptatie bij UAF als cliënt: assessment (datum volgt).
 • Toestemming van je gemeente om te studeren met behoud van een uitkering.
 • Diploma of resultatenlijst vooropleiding: waardering via IDW. Let op: vraag dit zo snel mogelijk aan.
 • Geldig verblijfsdocument.

Heb je je status gekregen ná 1 januari 2022?

Via je gemeente krijg je alle informatie over de nieuwe Onderwijsroute. Samen met jouw contactpersoon maak je een afspraak voor een gesprek.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar mevrouw H. Wijdeveld via [email protected].
Logo Hogeschool Leiden (links) en Universiteit Leiden (rechts).
Het VJL is een initiatief van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden.