Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Opleiding tot Verpleegkundige: deeltijd

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten van de deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige voor studiejaar 2022-2023.

Ben je op zoek naar de informatie over onze andere opleidingsvarianten? Bekijk de pagina’s over de Opleiding tot Verpleegkundige voltijddoorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen, doorstroomroute voor sociaal werkers en het duale traject van de Opleiding tot Verpleegkundige (vanaf het derde studiejaar).

Aanmelden

Wil je in september 2022 starten met de deeltijdopleiding tot Verpleegkundige? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juni 2022).

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Intakeprocedure (verplicht)

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans om je studie succesvol af te ronden. Daarom doorloop je voor de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd een verplichte intakeprocedure. 
Deze intakeprocedure ziet er als volgt uit:

  • je woont een Open Dag of Informatieavond bij;
  • je controleert aan de hand van de Reality Check hoe reëel jouw beeld van de studie en de bijbehorende toekomstperspectieven zijn;
  • je bent aanwezig bij één van de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten.

Na je aanmelding in Studielink ontvang je een uitnodiging (op het mailadres dat je hebt doorgegeven bij Studielink) om een intakevragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst kun je aangeven naar welke voorlichtingsbijeenkomst jij wilt komen. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst waar jij je voor hebt opgegeven, ontvang je hiervoor een uitnodiging per mail.

Voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijg je informatie over de opleiding, ontmoet je toekomstige medestudenten en proef je de sfeer bij de opleiding. Er wordt een presentatie gegeven over de opbouw inhoud van de opleiding. Aansluitend ga je in gesprek met docenten en medestudenten en is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Meer informatie hierover ontvang je per mail, uiterlijk twee weken voor de voorlichtingsbijeenkomst.

Let op: aanwezigheid bij een voorlichtingsbijeenkomst is voor deze opleiding verplicht. Alle communicatie over het intakeproces ontvang je via het mailadres dat je hebt doorgegeven bij Studielink. Check je email daarom regelmatig. Ontvang je geen email? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met ons op via info@hsleiden.nl of 071 5188 900.

Toelatingseisen

Het volgen van de Opleiding tot Verpleegkundige in deeltijd is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende vooropleidingseisen:

  • diploma havo, vwo met elk profiel. Dit geldt voor leerlingen die de vernieuwde Tweede Fase (vanaf 2007) volgen en voor leerlingen die eindexamen doen volgens het programma van de Tweede Fase die in 2006 of eerder is gestart
    of
  • mbo-diploma niveau 4.

Let op: je kunt de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd alléén volgen wanneer je al een baan hebt, met een contract van minimaal 20 uur, bij een zorginstelling. Daarnaast is het van belang dat je daar begeleid kunt worden door iemand met een afgeronde Opleiding tot Verpleegkundige (op hbo-niveau).

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving.

Deficiëntieprogramma Biologie

Studenten die geen eindexamen hebben gedaan in biologie hebben vaak moeite met ons onderwijsprogramma. Had je het vak Biologie niet in je pakket, dan adviseren we je om het deficiëntieprogramma te volgen via het ExpertCollege.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving. 

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor de gehele deeltijdopleiding ongeveer € 1.450,- (waarvan ongeveer €1.000,- tijdens het eerste studiejaar).

Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd | Reality Check