Hogeschool Leiden

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is elke opleiding of groep van opleidingen verplicht om voor hun opleiding(en) een Onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen.

Een OER bevat de hoofdzaken met betrekking tot het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, de eindtermen, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, alsmede de geldigheidsduur van de tentamens.

Download OER Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) studiejaar 2021-2022 ( pdf, 545 KB )

Ben je op zoek naar het uitvoeringsregelement, een OER van een andere opleiding of andere aanvullende informatie?
Bekijk de overzichtspagina Onderwijs- en examenregeling (OER)