Hogeschool Leiden

Inschrijven en toelating

De Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) is bedoeld voor leraren en school- of teamleiders die de potentie en ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot (teacher) leader/ transitieleider en die een transitie in onderwijs met technologie binnen hun eigen school willen realiseren. Wanneer je kiest om met een team deel te nemen aan het mastertraject, wordt er een partnerschap aangegaan; een gedeelde verantwoordelijkheid van deelnemers en opleider. Dit is echt anders ten opzichte van andere opleidingen. Je gaat geen opleiding ‘volgen’, maar we gaan samen de opleiding vormgeven.

Op deze pagina lees je meer over de voorwaarden voor instroom, het proces van aanmelding en de kosten en vergoedingen voor de start in februari 2019.

De Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) start ook in september 2019. Meer informatie over de voorwaarden voor instroom, het proces van aanmelding en de kosten en vergoedingen vind je uiterlijk 15 november 2019 op deze pagina.

Voorwaarden instroom

  • de school heeft het verlangen om een transitie in de school te realiseren;
  • tenminste twee leraren én de school- of teamleider nemen deel aan de master;
  • de deelnemers hebben de intentie om gedurende het gehele mastertraject werkzaam te blijven op de school;
  • de deelnemers zijn in het bezit van het getuigschrift Bachelor of Education of een Master of Education.

Aanmelding & inschrijving

Per school wordt gekeken of het mastertraject – en het moment van de opleiding – passend is voor de school. De verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt bij de school of organisatie, maar vanuit de masteropleiding spelen we hierbij een adviserende rol.

Wil je jouw school aanmelden? De eerstvolgende mogelijkheid om met het mastertraject te starten is februari 2020.

Heb je interesse om deel te nemen aan de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO), neem dan nu al contact met op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl. Er wordt vervolgens een gesprek gepland, om te onderzoeken of deze master passend is. Als dit ‘ja’ is, dan kan de school de deelnemers van de master samenstellen; het ‘3TO-team’ van de school. Daana worden verdere afspraken gemaakt over de co-creatiesessies, inschrijving, enz.

Kosten en vergoedingen

Voor de start in februari 2020 bedraagt het collegegeld € 7.000,- per jaar per deelnemer (incl. koffie/ thee en lunch). De kosten voor de seminars bedragen € 500,- per jaar. Voor de aanschaf van literatuur kan rekening worden gehouden met een bedrag van ca. € 400,-. Daarnaast wordt per bestuur in totaal € 2.500,- per jaar in rekening gebracht voor het op maat maken van de opleiding.

Vergoedingen
De master is geaccrediteerd door de NVAO. Hierdoor komt de opleiding in aanmerking voor de regeling lerarenbeurs en de regeling teambeurs PO (het is nog tot uiterlijk 15 oktober 2019 mogelijk om een aanvraag in te dienen). Wanneer deelnemers al eerder gebruik hebben gemaakt van de lerarenbeurs, dan is het alsnog mogelijk om de regeling teambeurs PO aan te vragen. Via deze regelingen kunnen (delen van) de opleidings- en vervangingskosten worden bekostigd.

Vragen?

Heb je vragen over de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs en/of het inschrijfproces? Neem dan contact op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl.

Naar inhoud Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs