Hogeschool Leiden

Inschrijven en toelating

De Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO) is bedoeld voor leraren en school-/ teamleiders die de potentie en ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot transitiebegeleider en die een transitie binnen de eigen school willen realiseren. Wanneer je kiest om met een team deel te nemen aan het mastertraject, gaan we een partnerschap aan; een gedeelde verantwoordelijkheid van deelnemers én opleider. Dit is echt anders ten opzichte van andere opleidingen. Je gaat geen opleiding ‘volgen’, maar samen geven we de opleiding vorm.

Op deze pagina lees je meer over de voorwaarden voor instroom, het proces van aanmelding en de kosten en vergoedingen voor de start in september 2021.

Voorwaarden instroom

  • er is een verlangen om een transitie in de school te realiseren;
  • tenminste twee leraren én de school- of teamleider nemen deel aan de master;
  • de deelnemers hebben de intentie om gedurende het gehele mastertraject werkzaam te blijven op de school;
  • de deelnemers zijn in het bezit van een bachelor degree of master degree.

Aanmelding & inschrijving

Per school wordt gekeken of het mastertraject – en het moment van de opleiding – passend is voor de school. De verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt bij de school of organisatie, maar vanuit de opleiding spelen we hierin een adviserende rol.

Heb je interesse om deel te nemen aan de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs (3TO), neem dan nu al contact met op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl. Er wordt vervolgens een gesprek gepland, om te onderzoeken of deze master passend is. Als dit ‘ja’ is, dan kan de school de deelnemers van de master samenstellen; het ‘3TO-team’ van de school. Daarna worden verdere afspraken gemaakt over het intakeproces, inschrijving, enz.

Kosten en vergoedingen

Voor de start in september 2021 bedraagt het collegegeld € 7.000,- per jaar per deelnemer. De kosten voor de seminars bedragen € 500,- per jaar. Voor de aanschaf van literatuur kan rekening worden gehouden met een bedrag van ca. € 400,-. Daarnaast wordt per bestuur in totaal € 2.500,- per jaar in rekening gebracht voor het op maat maken van de opleiding.

Vergoedingen
De master is geaccrediteerd door de NVAO. Hierdoor komt de opleiding in aanmerking voor de regeling lerarenbeurs. Via deze regeling kunnen (delen van) de opleidings- en vervangingskosten worden bekostigd.

Vragen?

Heb je vragen over de Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs en/of het inschrijfproces? Neem dan contact op met Roos van der Voort, onderwijsmanager 3TO, T: +31(0)6 3911 3338, E: secretariaat.3TO@hsleiden.nl.

Naar inhoud Teammaster Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs