Studentzaken helpt iemand met een vraag op weg

Verzoek tot inschrijven en dan?

Behandeling van je inschrijving

Hogeschool Leiden ontvangt je verzoek tot inschrijving van Studielink en neemt deze in behandeling. Voordat je inschrijving wordt voltooid, wordt een aantal stappen doorlopen waarvan je de status in Studielink kunt bekijken. De afhandeling van de inschrijvingen voor het studiejaar 2017 - 2018 start in juni 2017.

Soms vragen we om aanvullende schriftelijke informatie, bijvoorbeeld een gewaarmerkte kopie van je diploma (zie Toelating). Zodra we van jou de benodigde gegevens hebben gekregen, voltooien we je inschrijving. Nadat je aan alle verplichtingen hebt voldaan én je hebt een pasfoto geüpload wordt voor jou een collegekaart aanmaakt. Deze ontvang je vervolgens automatisch per post. Je hoeft hem dus niet zelf aan te vragen.

Verificatie persoonsgegevens

Het kan zijn dat Studielink je laat weten dat het niet gelukt is je gegevens op te vragen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In dat geval hebben wij het volgende van je nodig:

  • een origineel Uittreksel GBA, niet ouder dan 3 maanden
  • een kopie van je ID of je paspoort.

Deze twee documenten ontvangen wij graag per post van je. Vermeld daarbij voor welke studie je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan en je studentnummer. Postadres: Hogeschool Leiden, t.a.v. Studentinschrijving, Postbus 382, 2300 AJ, Leiden.

Informatie van de opleiding

De opleiding stuurt je informatie over een aantal praktische zaken, zoals boekenlijsten, de jaarindeling en andere informatie die voor je studie van belang is. Over deze zaken kunnen de medewerkers van de Studentinschrijving je helaas niet informeren.

Studiefinanciering en ov-studentenkaart

Jouw studiefinanciering en ov-studentenkaart kun je aanvragen bij  DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Vergeet niet je aanvraag tijdig in te dienen.

Bewijs van inschrijving en bewijs betaald collegegeld

Soms vragen instanties om een bewijs van inschrijving en/of betaald collegegeld, zoals DUO, de Belastingdienst of je werkgever. Een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaald collegegeld kan je per e-mail aanvragen:  studentinschrijving@hsleiden.nl

Vermeld altijd voor welke instelling je dit bewijs nodig hebt. Daarnaast hebben we je naam, geboortedatum en studentnummer nodig.

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen?
Bekijk onze veelgestelde vragen