Bezig met een schoolopdracht

Stappenplan collegegeld 2017 - 2018

Om te bepalen welk collegegeld jij moet betalen, controleren wij jouw aanmelding op een aantal zaken. Wij doen dit aan de hand van de gegevens zoals jij die hebt ingevuld in Studielink, jouw registratie bij de Basisregistratie Personen (BRP) en registraties over jouw studiehistorie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Met de onderstaande stappen kun je voor jezelf nagaan hoeveel collegegeld jij waarschijnlijk moet betalen in het studiejaar 2017 - 2018 waarschijnlijk moet betalen. Heb je na het doorlopen van deze stappen nog twijfels? Neem dan contact op met Studentinschrijving. Wij helpen je graag om jouw situatie goed te duiden.

Wil je meer weten over het collegegeld voor studiejaar 2018-2019? Bekijk het de pagina Collegegeld 2018-2019.

Stap 1

Heb je de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EER-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Suriname, Zwitserland of Liechtenstein?

Ja: ga verder naar stap 2

Nee: geldt één of meer van onderstaande situaties voor jou:

 • het UAF betaalt jouw collegegeld.
 • je ontvangt in het studiejaar 2016-2017 studiefinanciering van DUO en je kunt dit aantonen met een bericht dat je in de maand september 2016 studiefinanciering van DUO zult ontvangen.
 • je bent in het bezit van een van onderstaande verblijfsvergunningen:
  • Asiel onbepaalde tijd (type IV)
  • Asiel bepaalde tijd (type III)
  • Regulier onbepaalde tijd (type II)
  • Regulier bepaalde tijd (type I) met één van onderstaande redenen:
   • verblijf ter adoptie of als pleegkind
   • verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling
   • uitoefenen van het gezinsleven cf. art. 8 EVRM
   • verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
   • gezinshereniging
   • verblijf bij partner of echtgenoot
   • vervolging van mensenhandel
   • verblijf onder beperking cf. beschikking staatssecretaris
   • speciale regeling 2007 (generaal pardon)
   • verblijf als gemeenschapsonderdaan bij burger van de Unie
   • tijdsverloop in asielprocedure
   • wedertoelating
   • voortgezet verblijf na verblijf op grond van een van bovenstaande redenen

Ja: je betaalt mogelijk het wettelijk collegegeld. Het is voor je inschrijving aan Hogeschool Leiden belangrijk om persoonlijk contact te hebben met één van onze medewerkers, Caroline Teeuwisse. Dit kan via het emailadres: studentinschrijving@hsleiden.nl. Doe dit vóór 1 mei 2017, omdat soms een procedure gevolgd moet worden (zoals een diplomawaardering) die enkele maanden in beslag kan nemen.

Nee: je betaalt het instellingscollegegeld.

Stap 2

Heb je in of na 1991 al een bachelor- of mastergraad behaald of een gelijkwaardige graad zoals een HBO-einddiploma, een WO-doctoraal of een kandidaatsdiploma?
N.B. Alleen graden die zijn behaald bij bekostigde opleidingen tellen mee. Wil je weten of de door jou behaalde graad behaald is bij een bekostigde opleiding dan kun je dit opzoeken in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

Nee: je betaalt het wettelijk collegegeld.

Ja: ga door naar stap 3.

Stap 3

Je volgt in het studiejaar 2017 - 2018 bij Hogeschool Leiden een opleiding in het Onderwijs of in de Gezondheidszorg en jouw eerder behaalde graad was niet op het gebied van het onderwijs of de gezondheidszorg (om het gebied van jouw behaalde graad te bepalen kun je Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs raadplegen).

Opleidingen in het Onderwijs of in de Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden zijn:

 • Leraar Basisonderwijs: Pabo en Vrije School Pabo
 • Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs
 • Tweedegraads Leraar Omgangskunde
 • Tweedegraads Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
 • Docent Dans
 • Docent Muziek
 • HBO-Verpleegkunde
 • Fysiotherapie
 • Kunstzinnige Therapie
 • Management in de Zorg

Ja: je betaalt het wettelijke collegegeld.

Nee: je betaalt het instellingscollegegeld.

Let op:
Voor een paar categorieën wordt een uitzondering gemaakt. Je betaalt nooit meer dan het wettelijk collegegeld als:

 • je nu een tweede opleiding op het gebied van het onderwijs (Leraar Basisonderwijs/pabo, Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn, Lerarenopleiding Omgangskunde, Docent Dans of Docent Muziek) wilt volgen, dan betaal je het wettelijk collegegeld, mits de bachelor- of mastergraad die je eerder behaald hebt niet op het gebied van het onderwijs was.
 • je nu een tweede opleiding op het gebied van de gezondheidszorg (Verpleegkunde, Fysiotherapie, Kunstzinnige Therapie, Management in de Zorg) wilt volgen, dan betaal je het wettelijk collegegeld, mits de bachelor- of mastergraad die je eerder behaald hebt niet op het gebied van de gezondheidszorg was.

Let op: de informatie op deze pagina heeft tot doel je te helpen inzicht te krijgen in jouw situatie. Aan deze pagina en de pagina's waarnaar verwezen wordt, kunnen geen rechten worden ontleend.