Studentzaken

Aanmelden studiejaar 2017-2018

Ben jij van plan om een opleiding te volgen bij Hogeschool Leiden? Op deze pagina vind je een overzicht van de uiterste data om een verzoek tot inschrijving in te dienen voor onze Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bekijk altijd welke toelatingseisen en aanmeldprocedures er gelden bij de opleiding van jouw keuze via onderstaande links.

Variant Aanmelden voor opleiding

Aanmelden via Studielink

Master Advanced Nursing Practice 15 juli 2017
Bachelor voltijd Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs 6 mei 2017
Bachelor voltijd Bio-informatica 1 mei 2017 *
Bachelor voltijd Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1 mei 2017 *
Propedeuse voltijd Brede Propedeuse Jeugd 1 mei 2017 **
Propedeuse voltijd Brede Propedeuse Zorg & Welzijn 1 mei 2017 *
Bachelor voltijd Chemie 1 mei 2017 *
Bachelor voltijd Commerciƫle Economie 1 mei 2017 *
Bachelor voltijd Communicatie 15 juli 2017
Bachelor voltijd Docent Dans/Euritmie (VT) 15 juli 2017
Bachelor deeltijd Docent Dans/Euritmie (DT) 15 juli 2017
Bachelor voltijd Docent Muziek 15 juli 2017
Bachelor voltijd HBO-Rechten 1 mei 2017 *
Bachelor voltijd Human Resource Management

1 mei 2017 *

Bachelor voltijd Informatica 1 mei 2017 *
Master Jeugdzorg 31 augustus 2017
Bachelor voltijd Kunstzinnige Therapie 15 juli 2017
Bachelor voltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (VT)

15 juli 2017
Bachelor deeltijd

Leraar Basisonderwijs/Pabo (DT)

15 juli 2017

Bachelor voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (VT) 15 juli 2017
Associate degree Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (Ad) 15 juli 2017
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (DT) 15 juli 2017
Bachelor voltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (VT) 15 juli 2017
Associate degree Lerarenopleiding Omgangskunde (Ad) 15 juli 2017
Bachelor deeltijd Lerarenopleiding Omgangskunde (DT) 15 juli 2017
Associate degree Management in de Zorg (Ad) 31 januari 2017 (start feb), 15 juli 2017 (start sept)
Bachelor duaal Management in de Zorg (Bd) 31 januari 2017 (start feb), 15 juli 2017 (start sept)
Bachelor voltijd Opleiding tot Fysiotherapeut 15 januari 2017 ***
Bachelor voltijd Opleiding tot Verpleegkundige (VT) 1 mei 2017 *
Bachelor voltijd Sociaal Juridische Dienstverlening 15 juli 2017
Bachelor voltijd Sociaal Werk 15 juli 2017
Bachelor voltijd Toegepaste Psychologie 15 januari 2017 ***
Bachelor voltijd Vrijeschool Pabo (VT) 15 juli 2017

Bachelor deeltijd

Vrijeschool Pabo (DT) 15 juli 2017

* Voor deze opleiding is het in principe niet meer mogelijk om je aan te melden voor studiejaar 2017-2018. Hierop is een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je op de website rijksoverheid.nl en in onze inschrijfregeling (artikel 8).

** Voor de Brede Propedeuse Jeugd is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor studiejaar 2017-2018.

*** De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot Fysiotherapeut en de opleiding Toegepaste Psychologie worden verdeeld via decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). De uiterste aanmelddatum van deze opleidingen is al op 15 januari 2017.