Publicaties in het Mediacentrum

Publicaties

Dit is een archiefpagina

2012

 • de Heus, P. (2012). R squared effect size measures and overlap between direct and indirect effect in mediation analysis. Behavior Research Methods, 44, 213-221.
 • Maric, M., Heyne, D. A., de Heus, P., van Widenfelt, B. M., & Westenberg, P. M. (2012). The role of cognition in school refusal: An investigation of automatic thoughts and cognitive errors. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 40, 255-269.

2010

 • de Heus, P., Hoogervorst, N., & van Dijk, E. (2010). Framing prisoners and chickens: Valence effects in the prisoner≠s dilemma. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 736-742.

2009

 • Eurelings-Bontekoe, E. H. M., van Dam, A., Luyten, P., Verhulst, W. A. C. M., van Tilburg, C.A., de Heus, P., & Koelen, J. (2009). Structural personality organization as assessed with theory driven profile interpretation of the Dutch short form of the MMPI predicts dropout and treatment response in brief cognitive behavioral group therapy for Axis I disorders. Journal of Personality Assessment, 9, 439-452.

2004

 • de Heus, P. & Messick, D. M. (2004). The dynamics of trust and trustworthiness in large groups: A computer simulation. In R. Suleiman, D. V. Budescu, I. Fischer, & D. M. Messick (Eds.), Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas (pp.127-154). Cambridge: Cambridge University Press.

2000

 • de Heus, P. (2000). Do reciprocal strategies work in social dilemmas? Personality and Social Psychology Review, 4, 278-288.
 • Houtman, I. L. D., Broersen, S., Heus, P. de, Zuidhof, A., & Meijman, T. (2000). De epidemiologie van vermoeidheid op het werk. In I. L. D. Houtman, W. B. Schaufeli, & T. Taris (Eds.), Psychische vermoeidheid en werk. Alphen a/d Rijn: Samsom.

1999

 • De Heus, P., & Diekstra, R. F. W. (1999). Do teachers burn more easily? A comparison of teachers with other social professions on work stress and burnout symptoms. In R. Vandenberghe, & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout. A sourcebook of international research and practice. Cambridge: Cambridge University Press. Heus, P. de, & Diekstra, R. F. W. (1999). Ontwikkeling van een werkstress screeningsinstrument (WSSI). Gedrag en Organisatie, 12, 3-15.

1997

 • Guérin, A. Y., Heus, P. de & Diekstra, R. F. W. (1997). Is het hebben van werk en kinderen een gunstige combinatie? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 13, 200-215.

1996

 • Heus, P. de (1996). Sociale vergelijking bij studieprestaties. In: E. C. M. van Schie, D. D. L. Daamen, A. Pruyn, & W. Otten (Red.), Toegepaste sociale psychologie, Deel X (p. 88-102). Delft: Eburon.

1995

 • Bruin, E. de & Heus, P. de (1995). De zelfbewustzijnsschaal (SCI-N). Een Nederlandse vertaling van de Self-Consciousness Inventory (SCI). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 50, 89-91.
 • Heus, P. de (1995). Retorische psychologie in actie. Bespreking van 'Ideology and opinions. Studies in rhetorical psychology' door Michael Billig. Psychologie & Maatschappij, 19, 71-73.
 • Heus, P. de, Diekstra, R. F. W. & Schouten, M. H. (1995). Seksuele intimidatie op het werk: relaties met persoons- en werkkenmerken en klachten. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 73, 107-112.
 • Heus, P. de, Leeden, M. van der & Gazendam, A. (1995). Toegepaste data-analyse. Technieken voor niet-experimenteel onderzoek. Utrecht: Lemma.

1994

 • Heus, P. de (1994). Prestatie- en affiliatiemotivatie en de effecten van depressieve stemmingsinducties. Gedrag & Gezondheid, 22, 173-185.
 • Diekstra, R. F. W., Heus, P. de, Schouten, M. H., & Houtman, I. L. D. (1994). Werken onder druk. Een onderzoek naar omvang en factoren van werkstress in Nederland. Den Haag: VUGA.
 • Heus, P. de, Schouten, M. H., & Diekstra, R. F. W. (1994). Werken onder druk. Technisch rapport. Extern rapport in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leiden: vakgroep Klinische- en Gezondheids- en Persoonlijkheidspsychologie.

1993

 • Heus, P. de (1993). Kant als proto ecoloog, of wat is directe perceptie? Psychologie & Maatschappij, 17, 174-179.
 • Heus, P. de, & Staats, H. J. A. M. (1993). Eindige voorraden. Nederlanders over verspilling. Milieu, 8, 104-108.
 • Pompe, G. van der, & de Heus, P. (1993). Stress, social support, and strains among male and female managers. Anxiety, Stress, and Coping, 6, 215-229.

1992

 • Garnefski, N., Diekstra, R. F. W., & de Heus, P. (1992). A population-based survey of the characteristics of high school students with and without a history of suicidal behavior. Acta Psychiatrica Scandinavia, 86, 189-196.
 • Heus, P. de, & Diekstra, R. F. W. (1992). Stress aan het werk in Nederland. Een onderzoek onder 15000 werknemers. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, S 153.
 • Heus, P. de (1992), Staats, H. J. A. M., & Kips, J. J. S. (1992). Eindige voorraden. Gedachten, gevoelens en voornemens van Nederlanders over verspilling. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

1991

 • Diekstra, R. F. W., Garnefski, N., Heus, P. de, Zwart, R. de, Praag, B. M. S., & Warnaar, M. (1991). Scholierenonderzoek 1990. Gedrag en gezondheid van scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Leiden: Vakgroep Klinische & Gezondheid psychologie, Econometrisch Instituut Erasmus Universiteit, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Heus, P. de (1991). Bespreking van 'Opgebrand. Achtergronden van werkstress bij contactuele beroepen: Het burnout syndroom' door W. Schaufeli. Gedrag & Organisatie, 4, 201-204.
 • Heus, P. de (1991). Is Nederland neurotischer geworden? Verslag van een debat. Psychologie & Maatschappij, 15, 280-287.

1990

 • Heus, P. de (1990). Cognitieve kwetsbaarheid voor depressie. De Psycholoog, 25, 373-379.
 • Heus, P. de (1990). Tegenwoordig moet iedereen kwantitatieve analyses doen... Psychologie & Maatschappij, 14, 420-421.
 • de Heus, P., de Beer, Y., van Egmond, M., & de Roode, Y. (1990). Attributional style, stressful events, and depression. Focus on depression, 1, 17-18.
 • Heus, P. de & Rooijackers, B. (1990). Dysfunctionele attitudes, stressvolle gebeurtenissen en depressie. Gedrag & Gezondheid, 18, 62-67.

1989

 • Heus, P. de, Roode, Y. de, & Egmond, M. van (1987). Attributiestijl en depressie. Gedrag & Gezondheid, 15, 165-173.
 • Heus, P. de (1989). Cognitie en depressie. Studies naar de aangeleerde hulpeloosheidstheorie en Beck's cognitieve theorie over depressie. Dissertatie, R.U. Leiden.
 • Heus, P. de (1989). Dysfunctionele attitudes als cognitieve kwetsbaarheid voor depressie. In A. P. Buunk, & A. Vrugt (Eds.), Sociale psychologie & psychische problemen. Op het raakvlak van sociale en klinische psychologie. Assen: Dekker & Van de Vegt.
 • Heus, P. de, Beer, Y. de, Egmond, M. van, & Roode, Y. de (1989). Attributiestijl, stressvolle gebeurtenissen en depressie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 44, 318-328.

1987

 • Heus, P. de, Diekstra, R. F. W., & Leeden, B. I. van der (1987). Suïcidaal gedrag in het Voortgezet Onderwijs. 1. Hoe gaat de school om met suïcidaal gedrag? In W. H. G. Wolters, R. F. W. Diekstra, & C. W. M. Kienhorst (Eds.), Suïcidaal gedrag bij kinderen en adolescenten. Baarn: Ambo.
 • Heus, P. de, Diekstra, R. F. W., & Leeden, B. I. van der (1987). Suïcidaal gedrag in het Voortgezet Onderwijs.2. Welke taken heeft de school volgens leraren? In W. H. G. Wolters, R. F. W. Diekstra, & C. W. M. Kienhorst (Eds.), Suïcidaal gedrag bij kinderen en adolescenten. Baarn: Ambo.

1986

 • Heus, P. de, Diekstra, R. F. W., & Leeden, B. I. van der (1986). Suïcidaal gedrag in het Voortgezet Onderwijs. 1. Hoe gaat de school om met suïcidaal gedrag? Pedagogische Studiën, 63, 218-227.
 • Heus, P. de, Diekstra, R. F. W., & Leeden, B. I. van der (1986). Suïcidaal gedrag in het Voortgezet Onderwijs. 2. Welke taken heeft de school volgens leraren? Pedagogische Studiën, 63, 252-261.