Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Dit is een archiefpagina

De groei van toegepast onderzoek en kritische geluiden uit de buitenwereld over het niveau van afstudeerscripties dwingen tot nadenken over onderzoekvaardigheden in het hoger onderwijs. Is toegepast onderzoek eenvoudiger uit te voeren dan fundamenteel onderzoek, of juist niet? Welke onderzoekvaardigheden hebben hogeschoolstudenten eigenlijk nodig? En wat voor eisen stelt dit aan hun begeleiders?

 

Verbetering onderzoekonderwijs

Het lectoraat Onderzoeksmethoden en technieken van Hogeschool Leiden richt zich op verbetering van onderzoekonderwijs en deskundigheidsbevordering van de docenten bij Toegepaste Psychologie. Lector Peter de Heus heeft ruime ervaring als onderzoeker en is auteur van het boek 'Toegepaste data-analyse' (met Rien van der Leeden en Bert Gazendam). Met zijn team van het lectoraat Onderzoeksmethoden en technieken werkt hij onder andere aan uitbreiding en herstructurering van het statistiekonderwijs bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast is Peter de Heus eindverantwoordelijk voor de minor Pre-University Minor (PUM) die samen met de Universiteit Leiden is opgezet. In deze minor worden TP-studenten van de hogeschool voorbereid op een selectie van vier masterspecialisaties psychologie bij de universiteit. Studenten die de PUM succesvol afronden en die een scriptie schrijven, begeleid en beoordeeld door docenten van hogeschool en universiteit, hoeven geen schakelprogramma te volgen na hun hbo-studie.