Hogeschool Leiden

Lectoraat Onderzoeksmethoden en technieken en onderwijs

Dit is een archiefpagina

Het lectoraat Onderzoeksmethoden en technieken werkt nauw samen met docenten van de Faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie. Onder andere aan de volgende onderwijsactiviteiten:

  • Uitbreiding en herstructurering van het statistiekonderwijs bij TP. De eerstejaarscursus Onderwijs & Statistiek is ingrijpend gewijzigd. Voor het tweede jaar bereidt het lectoraat een nieuwe cursus voor. Daarnaast werkt de lector aan een update van het boek 'Toegepaste data-analyse', en meer toegespitst op de hogeschool.
  • Kwaliteitsverbetering onderzoekgerichte scripties en afstudeerwerkstukken. Met name via het schrijven van handleidingen voor studenten en docenten, en besprekingen hiervan met docenten.
  • Pre-University Minor (PUM). Deze minor bereidt speciaal geselecteerde studenten voor op een master in de psychologie bij de Universiteit Leiden. De lector is eindverantwoordelijk en bewaakt of de proeve van bekwaamheid van de PUM-studenten aan door de universiteit gestelde eisen voldoet. In deze minor worden TP-studenten van de hogeschool voorbereid op een selectie van vier masterspecialisaties psychologie bij de universiteit. Studenten die de PUM succesvol afronden en die een scriptie schrijven, begeleid en beoordeeld door docenten van hogeschool en universiteit, hoeven geen schakelprogramma te volgen na hun hbo-studie.
  • Bijscholing van docenten op het gebied van statistiek en onderzoekvaardigheden. Dit gebeurt via een reeks scholingsbijeenkomsten, waarvan het statistiekgedeelte ook openstaat voor docenten van andere afdelingen van de hogeschool.