Peter de Heus Lectorale rede Onderzoeksmethoden en technieken

Lector Peter de Heus

Dit is een archiefpagina

De focus van het lectoraat Onderzoeksmethoden en technieken ligt op begeleiding van onderzoek in bredere zin

Lector Peter de Heus

Peter de Heus (1956) studeerde sociale psychologie (onderzoekvariant) aan de Universiteit Leiden (UL). Hij begon zijn carrière bij Klinische Psychologie (UL) als onderzoeker op het gebied van suïcide en depressie en in 1989 promoveerde op een dissertatie over cognitieve theorieën over depressie. Na een overstap tot universitair docent bij Sociale & Organisatiepsychologie (UL) verschoven de onderzoeksactiviteiten naar prestatiemotivatie (met 100 % mislukte experimenten) en werkstress (dat lukte altijd wel). Tegelijkertijd werden in het onderwijs statistiek en onderzoekvaardigheden steeds belangrijker. Dat laatste leidde in 1995 tot het boek 'Toegepaste data-analyse' (geschreven met Rien van der Leeden en Bert Gazendam). Enkele jaren later kreeg Peter de Heus een gedeelde aanstelling bij Sociale & Organisatiepsychologie (UL) en Methoden & Technieken (UL). Sinds maart 2011 is hij daarnaast als lector Onderzoeksmethoden en technieken (0.3 fte.) verbonden aan Hogeschool Leiden. Meer over onderzoek- en onderwijsactiviteiten bij Hogeschoolschool Leiden .

Bij de Universiteit Leiden richt lector Peter de Heus zich op:

Onderzoeksgebieden

  • prisoner's en sociale dilemma's (computersimulaties en laboratoriumstudies);
  • conflict en verzoening in relaties;
  • effect-size maten.

Onderwijsgebieden

  • statistiek: psychometrie, multivariate analyse, toegepaste data-analyse;
  • evolutionaire verklaringen van menselijk gedrag;

begeleiding bij onderzoek (scriptiebegeleiding en advies bij data-analyse).