Natuur en Ontwikkeling Kind weiland

Samenwerking

Het lectoraat is naast Hogeschool Leiden ook verbonden aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Binnen beide hogescholen participeren docenten en studenten in onderzoeksprojecten van het lectoraat; ook verzorgt het lectoraat onderwijs, zowel binnen de Faculteit Educatie als hogeschoolbreed, middels bijvoorbeeld het Honoursprogramma, minorenonderwijs en nascholingsmodules.

Het lectoraat maakt in Leiden onderdeel uit van het Kenniscentrum van Educatie. 

Duurzame samenwerkingsrelaties

Buiten hogeschoolverband zijn er duurzame samenwerkingsrelaties ontstaan met organisaties als IVN, VU, Groen Cement, Kinderpostzegels, Fonds1818, Springzaad en SLO. In het praktijkgericht onderzoek dat het lectoraat uitvoert wordt nauw samengewerkt met partners uit de betrokken werkvelden zoals diverse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.