Natuur en Ontwikkeling Kind weiland

Samenwerking

Het lectoraat is naast Hogeschool Leiden ook verbonden aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Binnen beide hogescholen participeren docenten en studenten in onderzoeksprojecten van het lectoraat; ook verzorgt het lectoraat onderwijs, zowel binnen de Faculteit Educatie als hogeschoolbreed, middels bijvoorbeeld het Honoursprogramma, minorenonderwijs en nascholingsmodules.

Het lectoraat maakt in Leiden onderdeel uit van het Expertisecentrum Jeugd. De lectoraten van dit expertisecentrum voeren in toenemende mate gezamenlijke onderzoeksprojecten uit.

Duurzame samenwerkingsrelaties

Buiten hogeschoolverband zijn er duurzame samenwerkingsrelaties ontstaan met organisaties als IVN/Veldwerk, VU, Fonds1818, Springzaad en SLO. In het praktijkgericht onderzoek dat het lectoraat uitvoert wordt nauw samengewerkt met partners uit de betrokken werkvelden zoals diverse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.

Recent is er ook in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels een onderzoek binnen de vrouwenopvang opgestart.