Natuur en Ontwikkeling Kind schoolplein

De 'leer'kracht van groene schoolpleinen

Achtergrond van het onderzoek

In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van groene schoolpleinen een grote vlucht genomen. Deze ontwikkeling wordt onder andere gevoed door een groeiend besef van het belang van natuurrijke speel- en leeromgevingen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Alhoewel leerkrachten in de praktijk de meerwaarde van groene schoolpleinen ervaren, ontbreekt het hen aan handvatten om deze ervaringen te vertalen in concrete leeropbrengsten. Deze vertaling is echter van groot belang voor de legitimering van groene schoolpleinen. Daarbij worden schoolpleinen vooralsnog in beperkte mate gebruikt als onderwijsleeromgeving. Om de leereffecten van groene schoolpleinen te vergroten is het belangrijk om de pleinen in te richten als onderwijsleeromgeving en integraal te gebruiken in het onderwijsleerproces. Op dit moment ontbreekt echter de juiste kennis en expertise om een dergelijk gebruik van het plein te realiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Doelstellingen van het onderzoek

Dit onderzoek heeft twee doelen die middels twee parallelle onderzoekstrajecten behaald zullen worden.

Het doel van onderzoekstraject 1 is:

 • Het beschrijven van opbrengsten van groene schoolpleinen op het vlak van:
  • aandacht en concentratie;
  • sociaal- en emotionele ontwikkeling;
  • spel en beweging;
  • de mathematische ontwikkeling;
  • het functioneren van zorgleerlingen

Het doel van onderzoekstraject 2 is:

 • Het bevorderen van een integraal gebruik van groene schoolpleinen in de dagelijkse onderwijspraktijk door na te gaan:
 • Hoe een groen schoolplein kan worden ingezet als onderwijsleeromgeving;
 • Welke expertiseontwikkeling nodig is om dit te realiseren.

Het betreft een vierjarig onderzoek dat zal lopen vanaf september 2013 tot september 2017.

Verwachte resultaten van het onderzoek

 1. Inzicht in de betekenis en het belang van groene schoolpleinen ten behoeve van een gezonde ontwikkeling van kinderen.
 2. Een handreiking, documentaire en/of training geschikt voor basisschoolteams die het groene schoolplein willen gebruiken als onderwijsleeromgeving.