Hogeschool Leiden

Belang van groene schoolpleinen

Kun je leerlingen met een groen schoolplein uitdagen om actiever en gevarieerder te bewegen? Wat is het belang van de natuur voor de ontwikkeling van kinderen? Hoe geef je een groen schoolplein als onderwijsleeromgeving vorm en welke expertise van de leerkrachten (in opleiding) heb je daarbij nodig? Samen met diverse partners doet het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek naar de meerwaarde van groene schoolpleinen voor de onderwijspraktijk en hoe schoolteams het gebruik van groene schoolpleinen structureel kunnen integreren in het onderwijsleerproces. 

Wat is een groen schoolplein?

De laatste jaren kiezen steeds meer basisscholen voor een groen schoolplein. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Deze vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord, want ‘het’ groene schoolplein bestaat niet. Groene schoolpleinen zijn uniek in vorm en daarmee in de speelleermogelijkheden die hierin liggen besloten.

Kenmerkend voor groene schoolpleinen is dat op het plein een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig is. Denk aan zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, vijvers, grasvelden, schooltuinen, beschutte natuurlijke plekjes, amfitheater en dieren. Groene schoolpleinen zijn zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd te spelen in en met deze natuurlijke elementen.

Wat is het belang van een groen schoolplein?

In de huidige samenleving staat de gezondheid van kinderen onder druk. Er zijn steeds meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen en uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna de helft van de kinderen te weinig matig intensief bewegen. Ook is er de afgelopen jaren is een afname zichtbaar in het aantal keer dat kinderen buitenspelen en in contact komen met de natuur. Dat terwijl tachtig procent van de leerlingen aangeeft buitenonderwijs wel leuk te vinden. Een groen schoolplein kan hier verandering in brengen.

Jongen leert op groen schoolplein van basisschool de klimop

Waarom onderzoek?

Eerder is er al aantal onderzoeken uitgevoerd die erop wijzen dat er een positieve relatie bestaat tussen contact met de natuur en de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. De bewijslast hiervoor bleef echter nog beperkt. Ook kwam naar voren dat leerkrachten de meerwaarde van groene schoolpleinen in de praktijk wel ervaren, maar dat ze de handvatten missen om dit te vertalen naar concrete leeropbrengsten. Via toegepast onderzoek wil het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind een bijdrage leveren aan de legitimering van groene schoolpleinen en schoolteams helpen om de toegevoegde waarde van hun activiteiten inzichtelijk te maken.

De afgelopen jaren is het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind betrokken geweest bij het onderzoeksproject De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen. Dit project heeft als doel om de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces te concretiseren en te beschrijven. De focus hierbij ligt op opbrengsten in het kader van: ‘aandacht en concentratie’, ‘spel en beweging’ en ‘sociale en emotionele ontwikkeling’.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen op het gebied van groene schoolpleinen, neem dan contact op met Dieuwke Hovinga, hovinga.d@hsleiden.nl.

Op de hoogte blijven van het nieuws over groene schoolpleinen? Bekijk het hele nieuwsoverzicht.