Natuur achter Hogeschool Leiden

Start “Veilige toekomst” in vrouwen- en maatschappelijke opvang

7 oktober 2016 - 'Veilige Toekomst' beoogt met haar activiteiten in de vrouwen- en maatschappelijke opvang dat kinderen zich veiliger voelen, hun ervaringen met geweld beter verwerken en met meer vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.

Het onderzoeksprogramma richt zich ook op de communicatie tussen ouder en kind, en beoogd de hechting te ondersteunen en/of te verbeteren. Het programma richt zich op contact met de natuur. Het onderzoeksteam bestaat uit Elise Peters en Loes van ’t Hoff (onderzoekers lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind), Jolanda Maas (VU) en Dieuwke Hovinga (lector Natuur en Ontwikkeling Kind).

Contact met natuur

Uit verschillend onderzoek blijkt dat contact met natuur, waaronder contact met dieren, een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen, het herstellende vermogen en traumaverwerking. Gezien deze positieve werking op het welbevinden van mensen (en meer in het bijzonder van kinderen) is de verwachting dat natuuractiviteiten in de vrouwen- en maatschappelijke opvang de programmadoelen van “Veilige Toekomst” ondersteunen. Meer specifiek beoogt het programma met de pilots het kind positieve ervaringen te geven, stressreductie te realiseren bij het kind en de band tussen ouder en kind te bevorderen, en bij te dragen aan een goede hechting.

Het programma start met een viertal pilots in opvangcentra.